Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Za sklem o. s.Pod letištěm 33, 77900 Olomouc

Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti

Sociálně terapeutické činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

více informací »

Základní škola a Mateřská škola logopedická OlomoucTř. Svornosti 37/900, 77900 Olomouc

Pomoc dětem v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků v mluvení, čtení a psaní výchovnými prostředky.

více informací »

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Olomouc – odloučené pracoviště MŠ při Dětském stacionářiMošnerova 1, 77900 Olomouc

Komplexní speciálně-pedagogická péče o děti s postižením předškolního věku v souladu s péčí rehabilitační a zdravotnickou.

více informací »

Židovská obec OlomoucKomenského 7, 77200 Olomouc

Židovská obec Olomouc nabízí sociálně aktivizační služby pro seniory dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 a pomáhá zprostředkovat ostatní sociální služby. Cílem je pomoci seniorům ohroženým sociálním vyloučením se zvláštním zřetelem na osoby přeživší holocaust, zejména žijící na území Olomouckého kraje a členům židovské komunity, kteří se ocitli trvale či dočasně v nepříznivé životní situaci a tím podpořit jejich nezávislost v přirozeném prostředí. Dalším cílem služeb je podpora přirozeného rozvoje komunity. Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc respektující židovské tradice a předcházení sociálnímu vyloučení.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.