Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiU Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc

Sociálně aktivizační služby napomáhají při výchově dítěte v přirozeném prostředí rodiny a začleňování dítěte a rodiny do jejich místní komunity.

Programem Provázení podporujeme schopnosti a cíle každého člena rodiny. Naše služby vedou k posílení kompetencí zodpovědnosti a nezávislosti rodičů a pěstounů při výchově dětí. Našim cílem je také podpora budoucí pěstouny, kteří čekají na převzetí dítěte do péče.

-          podporovat rodinu v sociálním začlenění do běžného života společnosti

-          podporovat rodinu v péči o ohrožené dítě či dítě v náhradní rodinné péči

-          minimalizace negativních důsledků ohroženého a opožděného vývoje dítěte na situaci rodiny

-          předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc 
           a podporu k zachování celé rodiny

více informací »

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČRSušilovo nám. 5, 77111 Olomouc

Diagnostická, léčebná a preventivní činnost u závislostí, provoz protialkoholní záchytné stanice.

více informací »

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Dohody o výkonu pěstounské péčeNa Vozovce 26, Žilinská 7, 77900 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: Zařízení se zaměřuje na řešení vzájemných vztahů rodičů a dětí, poskytování rad ve věcech výchovy a výživy dětí a odpověď na další otázky týkající se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.

více informací »

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Intervenční centrumNa Vozovce 26, 77900 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, 37, 55, 60, 60a, 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování činností zařízení sociálně-právní ochrany vymezených v §40, 41, 42, 43 a 44 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

více informací »

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Odborné sociální poradenstvíNa Vozovce 26, 77900 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: Zařízení se zaměřuje na řešení vzájemných vztahů rodičů a dětí, poskytování rad ve věcech výchovy a výživy dětí a odpověď na další otázky týkající se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.

více informací »

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Poradna pro rodinu OlomoucŽilinská 7, 77200 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, 37, 55, 60, 60a, 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování činností zařízení sociálně-právní ochrany vymezených v §40, 41, 42, 43 a 44 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Posláním Poradny pro rodinu Olomouc je prostřednictvím odborného psychologického a sociálně - právního poradenství podporovat rodiny, páry a jednotlivce v samostatném zvládání nepříznivých životních situací. Za nepříznivé situace jsou považovány zejména: - rodinné problémy – ohrožení základních funkcí rodiny, tj. poruchy vztahů mezi rodiči a dětmi, vztahů v širší rodině, vztahů rodiny a jejího sociálního okolí atd. - situace související s rozvodem či rozpadem partnerství a jejich následků, především s ohledem na děti - manželské a partnerské krize – akutní i chronické - problematika rodin s dětmi v náhradní rodinné péči - ohrožení rodin důsledky sociálně patologických jevů (např. domácí násilí, syndrom CAN) - osobní problematika uživatele ohrožující vztah, rodinu či jeho sociální začlenění – dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata. Činnost organizace se také zaměřuje na snížení rizika vzniku výše uvedených nepříznivých situací.

více informací »

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiNa Vozovce 26, 77900 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: Zařízení se zaměřuje na řešení vzájemných vztahů rodičů a dětí, poskytování rad ve věcech výchovy a výživy dětí a odpověď na další otázky týkající se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.

více informací »

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Zařízení odborného poradenství pro péči o dětiNa Vozovce 26, 77900 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: Zařízení se zaměřuje na řešení vzájemných vztahů rodičů a dětí, poskytování rad ve věcech výchovy a výživy dětí a odpověď na další otázky týkající se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.

více informací »

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocNa Vozovce 26, 77900 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: Zařízení se zaměřuje na řešení vzájemných vztahů rodičů a dětí, poskytování rad ve věcech výchovy a výživy dětí a odpověď na další otázky týkající se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.

více informací »

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanůPraskova 16, 77900 Olomouc

Snažíme se poskytovat pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv důvodů octl v akutní nouzi, motivujeme k dárcovství a solidaritě, přispíváme k začleňování sociálně vyloučených osob zpět do společnosti. Působíme jako prostředník mezi dárci a obdarovanými.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.