Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

SPOLU Olomouc, z.ú. - Odlehčovací službaDolní náměstí 38, 77900 Olomouc

Poslání služby: 

Odlehčovací služba zajišťuje na přechodnou dobu péči a podporu lidem s mentálním postižením, o které je pečováno v jejich domácím prostředí, a umožní tak jejich pečujícím získat čas pro nezbytný odpočinek a vyřízení osobních záležitostí. 

 

Cíle služby:

Cílem realizovaných činností je:

- uživatel, který

 • žije v domácím prostředí a má zachován přirozený kontakt se svými blízkými,
 • má zajištěny základní potřeby a zachován běžný způsob/průběh svého života, včetně obvyklých aktivit a zvyků,

- pečující osoba, která může naplňovat své vlastní potřeby a předcházet tak psychickému i fyzickému vyčerpání.

více informací »

SPOLU Olomouc, z.ú. - Osobní asistenceDolní náměstí 38, 77900 Olomouc

Poslání služby           

umožnit dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením (včetně PAS) v ORP Olomouc za podpory osobních asistentů dělat ty činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí.

Cíle služby

 • uživatel služby dělá, co si přeje a co jej baví (jde si zaplavat, nakoupit, do kavárny..)
 • uživatel služby je v kontatku se společenským prostředím  (je mezi lidmi, má příležitosti komuikovat s lidmi, je venku...)
 • uživatel služby uplatňuje své schopnosti a dovednosti (chodí do práce, nakupuje si....)
 • uživatel získává nové zážitky a zkušenosti

 

více informací »

SPOLU Olomouc, z.ú. - Sociálně aktivizační službaDolní náměstí 38, 77900 Olomouc

Poslání služby

Sociálně aktivizační služba rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporují rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Cíle služby

Uživatel služby:

 • lépe se orientuje ve svých přáních a možnostech,
 • navazuje, rozvíjí nebo udržuje vztahy se svým okolím,
 • využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb,
 • posiluje vlastní užitečnost (hledáním svého místa ve společnosti),
 • zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých možností a schopností
 • zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení v rodině a ve společnosti
 • udržuje nebo rozvíjí i své další stávající dovednosti potřebné ke snižování závislosti na druhé osobě
více informací »

SPOLU Olomouc, z.ú. - Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnáváníDolní náměstí 38, 77900 Olomouc

Posláním sociální rehabilitace je podpořit lidi se zdravotním postižením v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce.

Cíl : Člověk se zdravotním postižením:
        - posiluje návyky, které zlepšují jeho samostatnost, nezávislost a soběstačnost,
        - rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho zaměstnatelnost,
        - získává a udržuje si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho požadavkům 
          a schopnostem

více informací »

Sportovní klub SKIVELO neslyšících OlomoucJungmannova 25, 77200 Olomouc

Sport, tělovýchova osob se sluchovým handicapem všech věkových kategorií, zejména mládeže: lyžování, cyklistika, bowling, ostatní - fotbal, futsal, atletika, stolní tenis, plavání.

více informací »

Statutární město Olomouc, Nájem bytů zvláštního určení v majetku statutárního města Olomouce – nájem v bytech pro seniory, nájem bezbariérových bytůŠtursova 1, 77911 Olomouc

Byty pro seniory (dále jen „BPS“) jsou určeny pro bydlení občanů se zdravotním postižením a seniorů. Jde zpravidla o samostatné objekty s malometrážními bytovými jednotkami, popř. části obytných domů s takovými byty.

Agendu žádostí o BPS, popř. o bezbariérový byt, zpracovává oddělení sociální pomoci a služeb, odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Nájemní vztahy, přebírání, předávání bytů apod. řeší správce: Správa nemovitostí Olomouc, a.s. www.sno.cz

více informací »

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postiženímU Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc

Středisko rané péče poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám s dítětem s postižením nebo ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Dětem s postižením nebo ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.

Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem mají včas
informace, podporu a odbornou pomoc.

Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo ohroženým vývojem.

Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe
a pro své dítě.

Veřejnost, odborníci a komunity, jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

více informací »

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postiženímStřední novosadská 52/356, 77900 Olomouc

Poskytování služby raná péče pro rodiny v Olomouckém kraji a části Zlínského a Pardubického kraje.

více informací »

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiU Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc

Sociálně aktivizační služby napomáhají při výchově dítěte v přirozeném prostředí rodiny a začleňování dítěte a rodiny do jejich místní komunity.

Programem Provázení podporujeme schopnosti a cíle každého člena rodiny. Naše služby vedou k posílení kompetencí zodpovědnosti a nezávislosti rodičů a pěstounů při výchově dětí. Našim cílem je také podpora budoucí pěstouny, kteří čekají na převzetí dítěte do péče.

-          podporovat rodinu v sociálním začlenění do běžného života společnosti

-          podporovat rodinu v péči o ohrožené dítě či dítě v náhradní rodinné péči

-          minimalizace negativních důsledků ohroženého a opožděného vývoje dítěte na situaci rodiny

-          předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc 
           a podporu k zachování celé rodiny

více informací »

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČRSušilovo nám. 5, 77111 Olomouc

Diagnostická, léčebná a preventivní činnost u závislostí, provoz protialkoholní záchytné stanice.

více informací »

© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.