Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Pomadol s.r.o. - Péče o matku a dítěDobnerova 26, 77900 Olomouc

Agentura Pomadol je nestátní zařízení, které poskytuje služby předporodní a poporodní péče o matku a dítě, dále zdravotni a pečovatelské služby v Olomouci a jeho blízkém okolí. Jsme tým odborných praconíků, registrované zdravotní sestry, porodní sistentky, rehabilitační pracovníci, sociální pracovnice a pečovatelky. Cílem péče o matku a dítě je posílit sebevědomí nastávající matky, její sebedůvěru ve vlastní schopnosti, povzbudit pozitivní myšlení, naučit zvládat možné stresové situace, celkové uvolnění a posílení. Naučit nastávající maminky základům péče o novorozence a o malé dítě. Úzce spolupracujeme s Baby clubem Vodníček - plavání kojenců, batolat a předškolních dětí, mateřské centrum.

více informací »

Pomadol s.r.o. - Terénní zdravotní ošetřovatelská službaDobnerova 26, 779 0 Olomouc

Agentura Pomadol s.r.o. je nestátní zařízení vykonávající terénní zdravotní a pečovatelskou službu v Olomouci a blízkém okolí. Jsme tým odborných pracovníků, registrované zdravotní sestry, porodní asistentky, rehabilitační pracovníci, sociální pracovnice a pečovatelky. Posláním agentury je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem. Cílem zdravotní sekce agentury je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a pomoc klientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Naše péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných klientů, případně zajištění klidného umírání a smrti.

více informací »

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmiWellnerova 1215/1, 77900 Olomouc

Služba Poradny pro občanství/ Občanská a lidská práva je poskytována ambulantní i terénní formou s převahou sociální práce v přirozeném prostředí uživatelských rodin rodin. Mezi základní principy patří absolutní respekt k rozhodnutí uživatele, snaha o co možná nejkomplexnější řešení tíživé sociální situace uživatele. Základním cílem služby je sanace původní (biologické) rodiny a to tak, aby „zdravá rodina“ byla schopná dostatečně pokrýt své potřeby a řešit případné budoucí problémy již pouze vlastními zdroji. Služba usiluje pomocí vhodných metod sociální práce a podpůrným právním servisem o návrat dětí umístěných v ústavních zařízeních zpět do jejich původních domovů. Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem žijící na území celého okresu Olomouc, u kterého je ohrožen jeho další vývoj v důsledku dopadů existence dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče již nedokáží bez odborné pomoci překonat.

více informací »

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - Terénní programyWellnerova 1215/1, 77900 Olomouc

Co služba nabízí: mezi základní principy patří absolutní respekt k rozhodnutí uživatele, služba usiluje pomocí vhodných metod siciální práce a podpůrným právním servisem o co možná nejkomplexnější řešení tíživé sociální situace uživatele. Cílem je navrátit uživatele zpět do společnosti a zamezit prohloubení sociálního vyloučení.

 

více informací »

Poradna pro ženy a dívkyWurmova 7, 77900 Olomouc

Pomoc a poradenství pro ženy a dívky má za cíl pomáhat ženám, matkám i rodinám, v obtížných životních situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, péčí o dítě, vztahovými problémy a rodinným životem.

více informací »

Rodinné centrum HeřmánekNáves Svobody 41, 77900 Olomouc

Posláním sdružení je podporovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny. Cílem sdružení je získávat a předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, umožnit rodinám se vzájemně společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využít svých dovedností a znalostí, obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti. Jedním z cílů sdružení je rovozování rodinného a komunitního centra jako zařízení pro všestrannou prevenci a pomoc rodinám s dětmi. Sdružení také organizuje akce a programy v rámci širší komunity, které mají za cíl podporu hodnot rodiny, rozvíjení občanské společnosti a sounáležitosti, osvěty v oblasti zdraví a ochrany životního prostředí.

více informací »

Rodinné centrum ProvázekŠtítného 155/10, 77200 Olomouc

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.

Cíle:

Podpořit rodičovské role, rozvíjet a posílit rodičovské kompetence, podpořit stabilitu, funkčnost rodiny a mezigenerační soužití. Předávat trvaté tradiční hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství. Umožnit rodičům snadnější návrat na trh práce. Zajistit laické i odborné poradenství. Otevřenost pro všechny rodiny - bez ohledu na národnostní, sociální a náboženskou příslušnost.

Rodinné centrum Provázek působí jako zařízení pro všestrannou prevenci a pomoc široké rodině. Našim mottem je: " Od kolébky k šedinám a dál..." test

více informací »

Roska Olomouc, regionální organizace Unie Roska v ČRNábřeží 10/755, 77200 Olomouc

Cílem sdružení je pomáhat nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní: využití volného času, poradenská činnost, cvičení, jóga, rehabilitace, zájmové kroužky, rekondiční pobyty.

více informací »

SDOP Olomouc, s.r.o., středisko domácí ošetřovatelské péče****Černá cesta 10, 77200 Olomouc

Zdravotní péče o klienty v domácím prostředí. Je poskytováno odborné ošetření při dlouhodobém onemocnění pacienta, zejména jde o převazy, injekce, odběry biomateriálu, aplikace inzulínu, péči při pooperačních a terminálních stavech, rehabilitační cvičení, poradenská činnost.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.