Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, Domy ČČKI. Dům ČČK tř. Míru 626; II: Dům ČČK Střední Novosadská 52, 77195 Olomouc

Poskytnutí ubytování lidem v tíživé bytové situaci.

více informací »

Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.Jungmannova 972/25, 77900 Olomouc

Účast na sociální rehabilitaci a integraci, organizace a provádění vzdělávacích, kulturních, sportovních aj. aktivit sloužících zájmům osob se sluchovým postižením.

více informací »

ONKO Klub Slunečnice, z.s.Polská 102/51, 77900 Olomouc - Povel

Využití volného času – cvičení typu jóga, cvičení s hudbou, cvičení v bazénu, vířivé koupele, návštěva solné jeskyně, rekondice týdenní a víkendové, zájezdy a vycházky, návštěva divadla, koncertů, kina, přednášková činnost.

více informací »

OZ Haná KolumbusČerná cesta 49, 77200 Olomouc

Činnost pacientských důvěrníků a advokátů.

více informací »

P-centrum, spolek - Odborné sociální poradenství - Poradna pro alkoholové a jiné závislostiLaffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Pomoc a podpora lidem ohrožených alkoholovou či drogovou závislostí, hazardním hráčstvím a jejich blízkým směřující ke změně životního stylu. Tato pomoc a podpora je nabízena formou odborného sociálního poradenství.

více informací »

P-centrum, spolek, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Rodinné centrum U MlokaLaffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Individuální a skupinová práce s rodiči a jejich dětmi ve věku 5-15 let, které se potýkají s výchovnými, vzdělávacími a sociálními problémy. Podpora rodinám s dětmi ve fázi rozpadu formou rodinných mediací. Vzdělávání pěstounů v uzavřené sebezkušenostní skupině.

více informací »

P-centrum, spolek,služby následné péče, Doléčovací centrumLaffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Podpora při aktivním začleňování osob s drogovou minulostí do života většinové společnosti s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti.

více informací »

Pamatováček, o.p.s., Denní stacionář PamatováčekKarafiátova 5, 77900 Olomouc

Udržování soběstačnosti klientů pomocí volnočasových aktivit, vhodná alternativa domácího prostředí, oddálení institucionalizace osob s Alzheimerovou demencí.

více informací »

Pamatováček, o.p.s., Poradna PamatováčekKarafiátova 5, 77900 Olomouc

Poradna Pamatováček poskytuje sociální poradenství pro nemocné Alzheimerovou chorobou, jejich pečovatele a širokou veřejnost.

více informací »

Pomadol s.r.o. - Terénní pečovatelská službaDobnerova 26, 77900 Olomouc

Agentura Pomadol (Pomoc doma Olomouc) je nestátní zařízení vykonávající terénní zdravotní a pečovatelská službu v Olomouci a blízkém okolí. Posláním agentury je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem. Jsme tým odborných pracovníků, registrované zdravotní sestry, porodní asistentky, rehabilitační pracovníci, sociální pracovnice a pečovatelky. Pečovatelskou službu poskytují kvalifikované pečovatelky a soc. pracovnice v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí zdravotní sekce Pomadol. Jezdíme auty, jsme schopny rychle reagovat na případné zavolání.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.