Charita Olomouc - Terénní program

« zpět na výpis
Statut:Církevní organizace
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
Statut. zástupce:Ludmila Gottwaldová, DiS.
Kontaktní osoba:Tomáš Pavlíček, DiS.
Logo Charita Olomouc - Terénní program
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po, St, Pá: 9.30 -10.00 (v prostoru před budovou ČD Hl. nádraží Olomouc)

Terénní pracovníci jsou v terénu přítomni téměř každý pracovní den, služba je poskytována flexibilně podle potřeby a zájmu klientů.
Tel.:+420 739 344 152
Fax:
Email:tomas.pavlicek@olomouc.charita.cz
WWW:www.olomouc.charita.cz
Kapacita služby : 22 , volné: 22
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Terénní programy
Návazné služby : Zdravotní oblast , Pomoc v nouzi , Poradenská oblast
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: vyhledávání a kontaktování lidí, kteří v Olomouci a v Přerově žijí na ulici a jsou tak ohroženi na zdraví nebo životě. Posláním terénních pracovníků je navázání vztahu důvěry a vzájemného respektu s lidmi, kteří žijí na ulici a jejich motivace ke změně své situace a k přechodu z ulice do nízkoprahových a pobytových služeb.

  • vyhledávání a kontaktování lidí žijících na ulici, ve squattech a jinak nevyhovujícím bydlení a kteří jsou tak ohroženi na zdraví a životě,
  • předcházení a zmírňování negativních důsledků, které vyplývají ze života na ulici a jinak nevyhovujících podmínkách,
  • poskytování materiální a potravinové pomoci – formou potravinových balíčků a výměny oblečení,
  • zprostředkování kontaktu s většinovou společností,
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – jako je jednání s úřady, pomoc s vyřizováním dokladů, poskytování právního a sociálního poradenství, doprovázení atd.,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při znovuzačleňování do společnosti,
  • zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení atd. - především formou zprostředkování navazujících nízkoprahových a pobytových sociálních služeb,
  • prezentace problematiky bezdomovectví jako širokospektrálního problému a odstraňování zažitých předsudků vůči cílové skupině u laické i odborné veřejnosti

Terénní služba spočívá v aktivním vyhledávání a kontaktování lidí, kteří žijí na ulici nebo jsou ohroženi vznikem bezdomovectví a to v Olomouci a v Přerově. Terénní pracovníci pravidelně také navštěvují města Šternberk, Uničov, Litovel, Lipník na Bečvou, Hranice a Kojetín. 

Lidem na ulici nabízíme poradenství, doprovody na úřady a do zdravotnických zařízení, dále materiální, potravinovou a hygienickou pomoc. Mimo město Olomouc také ošetření drobných poranění. Pomáháme klientům především s vyřizováním dokladů, s registrací na úřadech práce a vyřizování dávek v hmotné nouzi, hledání zaměstnání, při kontaktu s rodinou. V případě potřeby jsme schopni zajistit transport klienta na úřady nebo do zdravotnických zařízení v rámci Olomouckého kraje.

Charakteristika uživatele služby: každý člověk starší 18 let, který žije na ulici nebo je nějak ohrožen na zdraví či životě v důsledku nevyhovujících bytových podmínek nebo mu hrozí ztráta domova.

Důvody k odmítnutí poskytování služby:

  • zájemce požaduje služby, které terénní pracovníci neposkytují např.: finanční prostředky na cestu
  • z kapacitních důvodů

Charakteristika zařízení

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

Fotografie

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.