Charita Olomouc - Nízkoprahové denní centrum

« zpět na výpis
Statut:Církevní organizace
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
Statut. zástupce:Ludmila Gottwaldová, DiS.
Kontaktní osoba:Bc. Alexandr Dvořák
Logo Charita Olomouc - Nízkoprahové denní centrum
Adresa:Wurmova 5, 77111 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Pá: 9,00 – 16,00 hod., Sob: 12,00 – 13,00 hod., v zimních měsících je nízkoprahové denní centrum otevřeno v sobotu i neděli po dobu výdeje potravin, tj. 12,00 – 13,00 hod.
Tel.:+420 739 344 153
Fax:
Email:alexandr.dvorak@olomouc.charita.cz
WWW:www.olomouc.charita.cz
Kapacita služby : 30 , volné: 30
Cena služby : bezplatně, některé služby se spoluúčastí klienta
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Nízkoprahová denní centra
Návazné služby : Zdravotní oblast , Pomoc v nouzi , Poradenská oblast
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: posláním nízkoprahového denního centra je poskytnutí denního útočiště, materiální pomoci, hygienického zázemí a podpory vedoucí ke změně nepříznivé životní situace a návratu do společnosti u lidí, kteří žijí v Olomouci na ulici nebo jsou ohroženi vznikem bezdomovectví či sociálním vyloučením.

Cíle vzhledem k uživateli:

  • uspokojení základních životních potřeb (potravinová pomoc, hygienické zázemí, poskytnutí ošacení, zprostředkování lékařské péče, poskytnutí zázemí k odpočinku a emoční podpory)
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování osobních dokladů a při jednání s úřady, poskytování právního a sociálního poradenství, doprovázení)
  • stabilizace a orientace v osobní situaci
  • zprostředkování navazujících a ostatních sociálních služeb (K-centra, občanské poradny, agentury zprostředkující zaměstnání, pobytové sociální služby, léčebny apod.)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při znovuzačleňování do společnosti
  • pomoc při vyhledávání zaměstnání a při hledání vhodného ubytování pro uživatele
  • pomoc znovu získávat sociální kompetence

Cíle vzhledem ke společnosti – dlouhodobé cíle:

  • prevence sociálně patologických jevů (prevence kriminality, šíření infekčních chorob atd.)
  • zmírňování dopadu problému bezdomovectví na Olomoucku
  • prezentace problematiky bezdomovectví jako širokospektrálního problému a odstraňování zažitých předsudků vůči cílové skupině u široké laické i odborné veřejnosti

Denní centrum nabízí lidem žijícím na ulici zázemí a podporu při řešení jejich obtížné životní situace. Podmínky pro vstup jsou minimální, po akutním čerpání materiální pomoci se brzy provádí základní sociální šetření, jehož cílem je zmapovat potřeby a cíle klienta a také ověřit, zda spadá do cílové skupiny. Na základě tohoto pohovoru se sociálním pracovníkem se pak vymezí rámec pro další nabídku služeb. Většina věcí ale plně závisí na vůli a ochotě klienta svou situaci řešit. S klienty se individuálně plánuje, plánování je zaměřeno spíše na konkrétní úkoly (rodný list, občanský průkaz, evidence na úřadech, řešení zdravotního stavu apod.) dle zakázky klienta. Práce je spíše situační, probíhá tady a teď. Služba zásadním způsobem pomáhá eliminovat sociální napětí ve skupině lidí žijících na ulici a vytváří platformu pro jejich kontakt s většinovou společností. V neposlední řadě klientům nabízí návazně využít dalších služeb, řešit své bydlení, zaměstnání, zdravotní stav. V rámci Denního centra probíhá program Nový Prostor, který umožňuje legální přivýdělek lidem v obtížné životní situaci.

Charakteristika zařízení

Hlavní činností organizace je činnost charitativní, tj. zejména: pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí zřizování a provozování charitních neziskových služeb, domovů, ústavů zdravotnických a jiných zařízení. Vedlejší činností je činnost hospodářská: obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní neziskové činnosti.

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.