Člověk v tísni, o.p.s. – Programy sociální integrace, pobočka Olomouc

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Litovelská 14, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Šimon Pánek, Ing. Jaromír Štětina
Kontaktní osoba:Lucie Holubcová Jirušková
Logo Člověk v tísni, o.p.s. – Programy sociální integrace, pobočka Olomouc
Adresa:Litovelská 14, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:pondělí až pátek (8.00 – 16.30 nebo dle domluvy)
Volné konzultační hodiny bez předchozího objednání máme každý čtvrtek od 8:00 do 12:00
Tel.:778 448 155
Fax:
Email:lucie.holubcova@clovekvtisni.cz
WWW:www.clovekvtisni.cz
Kapacita služby : 7 , volné: 3
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi , Terénní programy
Návazné služby : Pomoc v nouzi , Poradenská oblast , Právní oblast , Ekonomická oblast , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám (SAS RD) nebo jednotlivcům (Terénní programy) sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, zejména jsou-li v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni překonat vlastními silami. Služba SAS RD je navíc zaměřena na řešení ohrožení vývoje dítěte a fungování rodiny. Mezi znaky sociálního vyloučení patří nezaměstnanost, příjem sestávající ze sociálních dávek, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita a obtíže při kontaktu s institucemi. Cílem spolupráce je zlepšení životní úrovně klientů a zvýšení jejich sociálních dovedností. Podporujeme rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení jejich obtíží. Smyslem poskytovaných služeb je přispět k sociální integraci rodin s dětmi, usilovat o zdravý vývoj dítěte (všestranný rozvoj dítěte v rámci rodiny) a předcházet předčasnému ukončování vzdělávání dětí. Služba je poskytována převážně v domácnostech klientů.

Charakteristika uživatele služby: cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi nebo jednotlivci z Olomouce a ORP Olomouc, kteří se ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženy, a vysloví souhlas se spoluprací s pracovníkem společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Charakteristika zařízení

Konkrétně nabízíme (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - dále SAS RD, Terénní programy):

  • pomoc při vytváření podmínek pro volný čas a vzdělávání dětí
  • pomoc při sestavování rozpočtu rodiny nebo jednotlivce
  • poskytování sociálního a právního poradenství
  • pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů
  • doprovod při jednání na úřadech
  • pomoc s listinami (sepisování žádostí atp.)
  • asistence při získávání zaměstnání - Pomoc při řešení dluhů
  • pomoc při vypracování návrhu na oddlužení (insolvenční návrh)
  • pomoc při hledání vhodného bydlení
  • zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi

 

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.