Člověk v tísni, o.p.s. – Sociální a vzdělávací programy, pobočka Olomoucký kraj

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Litovelská 131/14, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Šimon Pánek
Kontaktní osoba:Lucie Praxová
Logo Člověk v tísni, o.p.s. – Sociální a vzdělávací programy, pobočka Olomoucký kraj
Adresa:Litovelská 131/14, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:pondělí až pátek (8.00 – 16.30 nebo dle domluvy)
Volné konzultační hodiny bez předchozího objednání máme každý čtvrtek od 8:00 do 12:00
Tel.:778 486 557
Fax:
Email:lucie.praxova@clovekvtisni.cz
WWW:www.clovekvtisni.cz
Kapacita služby : 7 , volné: 7
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Terénní programy
Návazné služby : Pomoc v nouzi , Poradenská oblast , Právní oblast , Ekonomická oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence , Pedagogická oblast
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Posláním služby terénní programy je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její řešení, dokázali ji aktivně řešit
vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech.

Hlavním cílem je předcházet rozvoji nežádoucích sociálních jevů. Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho
sociálních dovedností, životní úrovně a jeho spokojenosti.
Cílem služby je:
̶ informovaný klient v oblasti, ve které potřeboval pomoc,
̶ klient, který umí podobnou situaci v budoucnu zvládnout samostatně,
̶ klient, který posiluje pozitivní vztahy se svým okolím,
̶ zprostředkovat další odbornou pomoc, která je potřebná a lokálně dostupná.

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, která se vyznačuje kombinací níže uvedených charakteristik:
̶ Nevyhovující nebo nestabilní bydlení.
̶ Dlouhodobá nezaměstnanost, omezená možnost uplatnit se na trhu práce.
̶ Zadluženost.
̶ Potíže s výchovou a péčí o děti.
̶ Potíže se zvládáním rodinného rozpočtu.
̶ Sociální znevýhodnění z důvodu předsudků.
̶ Nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci.
̶ Příjem domácnosti tvořen zejména sociálními dávkami a důchody.
̶ Sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …).
̶ Nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému,
nebo předčasně ukončenému vzdělání).

Služby poskytujeme jak českým, tak ukrajinským klientům.

Charakteristika zařízení

Konkrétně nabízíme ve službě Terénní programy

  • poskytnme vám základní poradenství
  • dlouhodobě vás podpoříme při řešení dluhů
  • pomůžeme vám se zpracováním návrhu na insolvenci (osobní bankrot)
  • pomůžeme při prosazování práv a oprávněných zájmů
  • doprovodíme vás na úřady a další instituce
  • pomůžeme vám se spesáním nejrůznějších listin, s vypsáním formulářů a podání na úřady a soudy 
  • zprostředkujeme kontakty na další instituce a organizace

Poskytujeme i další služby jako je podpora vzdělávání, resocializační programy, poradenství mladistvím, provozujeme komunitní centrum Klub.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.