Maltézská pomoc – Doprovázení pěstounských rodin

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:ThLic. Michal Umlauf
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Jeklová
Logo Maltézská pomoc – Doprovázení pěstounských rodin
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Kontaktní den v Olomouci: PO 10–17 hod.
Ostatní dny dle telefonické domluvy.
Tel.:731626113
Fax:
Email:rodiny-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:https://maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 30 , volné: 0
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Nejde o registrovanou sociální službu
Návazné služby : Poradenská oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Poslání služby

Náhradním rodinám se pracovníci olomouckého centra Maltézské pomoci věnují od roku 2013, kdy začali realizovat službu Doprovázení pěstounských rodin na území Olomouckého kraje. Posláním služby je podpora fungování pěstounských a poručnických rodin a podpora vytváření prostředí vhodného pro naplňování potřeb dítěte a jeho všestranný rozvoj. Při doprovázení náhradních rodin spolupracují pracovnice služby s pracovnicemi OSPOD.

Cílová skupina

 • Osoby pečující, které mají svěřené dítě do pěstounské, nebo poručenské péče, osoby v evidenci bydlící na území Olomouckého kraje.

 • Děti v pěstounské/poručenské  péči.

 • Osoby blízké dítěti či osobě pečující (biologická rodina, osoby žijící ve společné domácnosti aj.).

 • Děti žádající ochranu svých práv podle § 8 odst. 1. zákona o SPOD.

Aktuální kapacita rodin, se kterými můžeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, je 20 rodin na jeden úvazek. 

 

Charakteristika zařízení

Způsob pomoci rodinám

Maltézská pomoc nabízí rodinám, se kterými má uzavřenou Dohodu

 • Doprovázení (provázení osoby pečující situacemi, s nimiž se potkávají v rámci výkonu pěstounské péče, asistence při kontaktu s původní rodinou, pomoc při vyhledávání návazných služeb, pomoc při zařizování potřebných záležitostí).

 • Výchovnou a poradenskou péči (pomoc při výchovných problémech, jednání se školou aj.).

 • Zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě.

 • Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (sociálně právní, zprostředkování psychologické pomoci).

 • Zajištění dlouhodobé respitní péče, Preventivně výchovné programy pro děti (tzv. letní tábor, tábor v době jarních prázdnin).

 • Pravidelné setkávání pěstounských rodin.

 • Vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě.

 • Pomoc vyškolených dobrovolníků přímo v rodinách (doučování dětí, volnočasové aktivity s dětmi, doprovod do zájmových kroužků apod.).

S každou rodinou, s níž pracovnice uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, spolupracuje klíčová pracovnice, která náhradní rodinu pravidelně navštěvuje ve dvouměsíčních intervalech stanovených zákonem, v případě potřeby častěji. Setkání se odehrávají buď v přirozeném prostředí rodiny, tedy její domácnosti, v prostorách Maltézské pomoci, popř. v neutrálním prostředí. 

Klíčová pracovnice náhradní rodinu doprovází a podporuje při výchově svěřeného dítěte, pomáhá osobám pečujícím při naplňování práv a povinností, reflektuje aktuální dění v rodině včetně procesu adaptace dítěte v náhradní rodině, v případě potřeby pomáhá s přípravou/realizuje bezpečný kontakt s biologickou rodinou svěřeného dítěte (tzv. asistovaný kontakt) a poskytuje rodině základní poradenství mimo jiné i ve věci specifik dětí v náhradní rodinné péči. Klíčová pracovnice při práci s rodinou současně dbá na zájem a blaho dítěte, které je jednou ze základních zásad služby. Z tohoto důvodu se intenzivně zaměřuje na svěřené dítě, jeho osobní identitu a rozvoj, prohlubování sounáležitosti dítěte s biologickou rodinou, práva a povinnosti i přípravu na samostatný život v dospělosti.  V optice komplexního vnímání rodiny a vlivů, které působí na kvalitu života svěřeného dítěte i osoby pečující, pomáhají pracovnice doprovázeným rodinám také v řadě dalších otázek, jako je např. finanční zabezpečení rodiny a její dluhová situace, zaměstnání aj. Pracovnice služby mohou také pracovat i s ostatními členy domácnosti, především biologickými dětmi osoby pečující, je-li to třeba a v případě, že osoba pečující souhlasí. 

 

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.