z.s.iPoradna.cz, sociální rehabilitace

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Ing.et Bc. Michaela Hrubanová, Mgr. Pavel veselský, Ph.D.
Kontaktní osoba:Mgr. Kristýna Minářová
Logo z.s.iPoradna.cz, sociální rehabilitace
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po 8:00-16:00
Út 8:00-16:00
St 8:00-16:00
Čt 8:00-16:00
Pá 8:00-14:00
Tel.:587 406 126, 736 447 248
Fax:
Email:info@iporadna.cz
WWW:www.iporadna.cz
Kapacita služby : 15
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Sociální rehabilitace
Návazné služby : Zdravotní oblast , Poradenská oblast , Ekonomická oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Služba sociální rehabilitace Restart

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní. 

Služba je určena pro:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením

Cíle služby

Cílem služby je, aby uživatel získal dovednosti k samostatnému a zodpovědnému vyřešení své nepříznivé sociální situace a zvládání běžných životních situací v oblastech:

 • Finanční situace (domácí rozpočet, dluhová situace, zajištění sociálních dávek)
 • Péče o domácnost a své blízké (vaření, úklid, praní)
 • Péče o sebe a své fyzické, duševní či duchovní zdraví (úprava zevnějšku, zvládání stresu, sebevědomí, relaxace, zajištění potřebných kompenzačních pomůcek, zdravý životní styl)
 • Hledání vhodného bydlení (získání dovedností pro nalezení vhodného bydlení)
 • Hledání vhodného zaměstnání (životopis, motivační dopis, nácvik pohovoru, bilanční diagnostika, jednání se zaměstnavatelem)
 • Zlepšení komunikačních dovedností (asertivita, navazování společenských kontaktů)
 • Využívání běžně dostupných služeb (např. pošta, banka, knihovna, úřad práce, zdravotnické zařízení…)
 • Řešení občanských záležitostí (zdravotní a sociální pojištění, platnost osobních dokladů atd.

Služba nabízí  podporu a pomoc prostřednictvím konzultací se sociálním pracovníkem, psychologem nebo formou skupinového setkávání a vzdělávacích kurzů.

 Skupinové aktivity:

 • Základy obsluhy osobního počítače
 • Obsluha osobního počítače
 • Kurz přípravy pro vstup do zaměstnání (Job klub)
 • Komunikační dovednosti
 • Základy anglického/německého jazyka, Konverzace v anglickém jazyce
 • Motivační úterky (každé úterý od 13:00 hodin) - Workshopy, Podpůrné skupiny, Přednášky, Deskové hry, Terapeutické aktivity (muzikoterapie, arteterapie, apod.)
 • Ergoterapie - každé pondělí (sázení květin, výroba mýdla, krabiček, apod.)
 • Relaxace - každé pondělí od 15:00 hodin

!NOVINKA! - motivační úterky jsou nyní otevřeny pro všechny, kteří se potýkají s nějakým zdravotním znevýhodněním a chtějí společně s námi zrelaxovat, případně využít různých dalších aktivit. 

Místo a čas poskytování služby

Služba Restart je poskytována ambulantně na adrese Wurmova 7, Olomouc 779 00, nebo terénně do vzdálenosti 20 km od Olomouce, a to v následujících případech:

1. uživatel požaduje poskytnutí činností, které nelze vykonávat v prostorách organizace.

2. uživatel nemůže z odůvodněných důvodů docházet do organizace

Charakteristika zařízení

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní. 

Jednotlivé sekce z.s. InternetPoradna.cz:

 • iPoradna - poradenství na internetu nejen pro osoby s postižením
 • E-linka - pomoc lidem v krizové situaci prostřednictvím chatu
 • Poradna - pro osoby se zdravotním znevýhodněním a  seniory  v Olomouci
 • Restart - služba sociální rehabilitace v Olomouci
 • Olomoucká linka důvěry - Telefonická krizová pomoc

V InternetPoradně pracuje více jak polovina lidí se zdravotním postižením. 


InternetPoradna.cz se věnuje i vzdělávání odborníků v sociální oblasti a usiluje o větší informovanost veřejnosti o lidech s postižením.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.