Středisko rané péče SPRP Olomouc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

« zpět na výpis
Statut:Občanské sdružení
Adresa:U Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Tomáš Vyskočil
Kontaktní osoba:Mgr. Pavla Matyášová
Logo Středisko rané péče SPRP Olomouc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa:U Botanické zahrady 4, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po 7:00-19:00
Út 7:00-19:00
St 7:00-19:00
Čt 7:00-19:00
Pá 7:00-19:00
Tel.:774 734 035
Fax:-
Email:olomouc@ranapece.cz
WWW:http://olomouc.ranapece.cz/
Kapacita služby : 15 , volné: 0
Cena služby : bezplatné
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návazné služby : Poradenská oblast
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

KONKRÉTNÍ SLUŽBA REALIZOVANÁ STŘEDISKEM RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC :

 

Rodinám s dítětem ve věku od narození nejvýše do 18 let věku,

-          Které převzaly dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu,

-          Které převzaly dítě do pěstounské péče

-          Které pečují nebo se připravují na péči o dítě s ohroženým vývojem

Osobám,

Které jsou uvedeny v evidenci uchazečů o pěstounskou péči (čekají či se připravují na převzetí dítěte do pěstounské péče)

Dítě s ohroženým vývojem je pro nás dítě, které je ohrožené ve svém přirozeném psychickém a sociálním vývoji. Ten může být ohrožen v důsledku rizika, které vyplívá z nevyhovujícího sociálního prostředí.

Nabízené služby

-          Poradenství ( sociální, psychologické, sociálně -pedagogické)

-          doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče (nácvik schopností a dovedností, navazování kontaktu s dítětem, péče o dítě),

-          podpora pěstounské rodiny v péči o novorozence, předčasné narozené děti, děti ohrožené nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, dětí s fetálním alkoholovým syndromem a děti s ohroženým vývojem

-          pomoc při zprostředkování kontaktu dětí s biologickou rodinou (asistovaný kontakt)

-          pomoc při komunikaci s dalšími pomáhajícími institucemi a subjekty (OSPOD, školy, pedagogicko -psychologické poradny, dětské domovy atd. ), vyjednávání v zájmu klientů s těmito institucemi, pomoc při vyplňování formulářů a dotazníků),

-          informování a vzdělávání rodičů, podpora rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření

-          zprostředkování kontaktu s pěstounskými rodinami, svépomocné skupiny,

-          podpora rodiny formou jednodenních a víkendových aktivit, podpůrný (dobrovolnický) program s dítětem přímo v rodině, doporučování dalších odborných služeb, volnočasových aktivit.

Charakteristika zařízení

Sociálně aktivizační služby napomáhají při výchově dítěte v přirozeném prostředí rodiny a začleňování dítěte a rodiny do jejich místní komunity.

Programem Provázení podporujeme schopnosti a cíle každého člena rodiny. Naše služby vedou k posílení kompetencí zodpovědnosti a nezávislosti rodičů a pěstounů při výchově dětí. Našim cílem je také podpora budoucí pěstouny, kteří čekají na převzetí dítěte do péče.

-          podporovat rodinu v sociálním začlenění do běžného života společnosti

-          podporovat rodinu v péči o ohrožené dítě či dítě v náhradní rodinné péči

-          minimalizace negativních důsledků ohroženého a opožděného vývoje dítěte na situaci rodiny

-          předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc 
           a podporu k zachování celé rodiny

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.