Společnost podané ruce, o.p.s., Terénní programy Olomouc pro děti a mládež

« zpět na výpis
Statut:Občanské sdružení
Adresa:Michalská 2, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Pavel Novák
Kontaktní osoba:Mgr. Lucie Novotná
Logo Společnost podané ruce, o.p.s., Terénní programy Olomouc pro děti a mládež
Adresa:Michalská 2, 77900 Olomouc
Provozní doba:Po 12:00 - 18:00
Út zavřeno
St 12:00 - 18:00
Čt 12:00 - 18:00
Pá 12:00 - 17:00
Tel.:777977182
Fax:
Email:teren.ol@podaneruce.cz
WWW:www.podaneruce.cz
Kapacita služby : 40 , volné: 30
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Terénní programy
Návazné služby :
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Nabízíme sociálních služby dětem a mládeži ohroženým rizikovým chováním a těm, kteří se již rizikově chovají (agresivní chování, nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, bezúčelné trávení volného času na ulici, trestná činnost, záškoláctví apod.) jejichž účelem je působit preventivně, a tak snižovat rizika, které z výše zmíněného chování vyplývají. Mezi základní služby a činnosti patří:

  • Kontaktní práce
  • Informační servis
  • Situační intervence
  • Volnočasové aktivity
  • Poradenství
  • Individuální případová práce
  • Asistenční služba
  • Doučování
  • Práce s blízkými osobami

Charakteristika zařízení

Posláním „Terénních programů Olomouc pro děti a mládež“ (dále také TPDM) je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Poslání je naplňováno formou terénní práce v přirozeném prostředí cílové skupiny prostřednictvím terénních pracovníků. Smyslem programu je nenásilným způsobem nejen vychovávat a vzdělávat mladé lidi, ale i podporovat zdravý životní styl u dětí a mládeže ve věku 7 - 21 let. Prostřednictvím nabídky přitažlivých sportovních aktivit se snažíme u dětí a mládeže podpořit zájem o tělesnou aktivitu, dále jim nabídnout možnosti smysluplného trávení volného času a motivovat je k seberealizaci. Program je současně zaměřen i na prevenci možnému sociálnímu vyloučení a na snížení možnosti rizikového chování u mladistvých. Vyjmenujme jen některé příklady takového rizikového chování: bezúčelné trávení volného času na ulici, užívání drog, vandalismus, záškoláctví, sebepoškozování, problémy ve škole.

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.