KYKLOP o.p.s.

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Tylova 1136/6, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Aleš Hrdý
Kontaktní osoba:Aleš Hrdý
Logo KYKLOP o.p.s.
Adresa:Tylova 1136/6, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:8:00 - 12:00
mimo pracovní dobu, možno i po dohode
Tel.:+420608318325
Fax:
Email:kyklop@kyklop.net
WWW:www.kyklop.net
Kapacita služby : 0 , volné: 0
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Nejde o registrovanou sociální službu
Návazné služby : Poradenská oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence , Pedagogická oblast
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Hudební aktivity
jsou provozovány nejen s lidmi s handicapem, umožňují seberealizaci a osobám s talentem i příležitost profesionálního cíle v této oblasti. Jde nám o zachycení talentovaných hráčů již v době, kdy jsou na základní škole, a umožnit jim pokračovat v nastoupené cestě i v dalším vzdělávacím procesu. Snažíme se dětem poskytnout možnosti hraní na hudební nástroje společně se zajišťováním veřejných, benefičních koncertů.
Nutno dodat, že při těchto aktivitách spolupracujeme s různými základními školami, ZUŠ, jinými organizacemi nebo i jednotlivci, ale některé realizované projekty probíhají pouze v naší režii.
Na základě této již dlouhodobé aktivity vznikl hudební soubor KYKLOPband, který se skládá převážně z hudebníků se zrakovým postižením.

Pobytové aktivity
jsou přístupné podstatně širšímu okruhu zájemců. Primárním cílem těchto pobytů je, kromě integrace, také omezení dětské kriminality a patologických jevů v dětské společnosti s důrazem na specifika, která vyplývají ze zrakového postižení. Součástí akcí je „společenský život“, který simuluje reálné životní situace, a to výhradně formou her a řešením různých úkolů. Pestrost programů, které jsou připravovány, zajišťuje dětem prostor pro seznámení se s jinými lidmi různých názorů, poznání spolužáků, svých možností, a to jak fyzických, tak psychických. Děti se učí řešit různé stresové situace, budují zodpovědnost za sebe i kolektiv, rozvíjejí týmovou spolupráci a hodnoty, které jim budou v životě prospěšné. Pořádáme letní zážitkové pobyty táborového typu, zimní lyžařské pobyty, víkendové nebo jednodenní akce.

Vzdělávací aktivity
Zejména pro děti, mládež i dospělé se zrakovým postižením, rodiče či učitele dětí se zrakovým postižením, ale i pro jiné zájemce pořádáme školení, kurzy a vzdělávací aktivity, např. obsluha kompenzačních pomůcek, práce se specializovaným softwarem, výuka braillova notopisu a jiné.

Zaměstnávání
Vytváříme pracovní příležitosti související se zaměřením KYKLOP o.p.s., především pro osoby se zrakovým postižením. Klademe důraz na odbornost našich zaměstnanců v dané problematice.

Charakteristika zařízení

KYKLOP o.p.s. vznikl nejprve jako občanské sdružení v květnu roku 2004 a v lednu 2014 se transformovalo na obecně prospěšnou společnost (o.p.s.). Naše společnost se zaměřuje na pomoc a integraci osob se zrakovým postižením, především dětí a mládeže.
Orientujeme se převážně na aktivity v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Našich akcí se účastní také lidé s postižením jiným, ale samozřejmě i lidé bez postižení. Cílem je seznámit širokou veřejnost s úskalím běžného života osob se zrakovým postižením formou společných aktivit, kde vidící poznávají svět zrakově postižených a zrakově postižení svět vidících.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.