Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Michal Umlauf (vedoucí centra)
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Jeklová
Logo Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Kontaktní den v Olomouci: PO 10–17 hod.
Ostatní dny dle telefonické domluvy.
Tel.:731626113
Fax:
Email:rodiny-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:www.maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 35
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návazné služby : Poradenská oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby, které pomáhají rodinám, jež se ocitly v tíživé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dítěte a které ji nedokáží řešit vlastními silami. Smyslem služby je zvýšení sociálních dovedností jednotlivých členů rodiny a podpora její samostatnosti k dosažení zdravého fungování rodiny, nebo alespoň ke snížení míry vlivu nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina

V rámci sociálně aktivizačních služeb pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi ve věku do 18 let žijícím na Olomoucku a Přerovsku, které se ocitly v náročné životní situaci, nebo čelí zdravotnímu postižení nebo vážnému onemocnění a v důsledku těchto okolností dochází k ohrožení zdravého vývoje dítěte v rodině.

Jedná se například o:

  • rodiny s dítětem nebo rodičem se zdravotním postižením či závažnou nemocí

  • rodiny, které nemohou nebo aktuálně nezvládají zabezpečit základní potřeby dítěte

  • rodiny spolupracující s OSPOD

  • rodiče usilující o navrácení dítěte, kteří v rámci této zakázky spolupracují s OSPOD

  • těhotné matky v náročné životní situaci

Do služby nejsou přijímány rodiny, které mají zájem pouze o doučování dětí, či materiální pomoc.

Charakteristika zařízení

Způsob pomoci rodinám

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou, s rodinami se setkáváme jak v jejich přirozeném prostředí (domácnosti), tak i v kanceláři Maltézské pomoci, dle přání a možností klienta. Aktivity a setkání pracovníka a rodiny se uskutečňují podle domluvy, v pracovní dny, v době mezi 8. až 16. hodinou. 

Pomoc rodinám se odvíjí od konkrétní situace dané rodiny. Mezi základní činnosti vykonávané pracovnicemi sociální služby patří poskytování základního poradenství v oblasti sociálních dávek, bydlení, zaměstnání, dluhů a pomoc i podpora při řešení obtížných životních situací, dále pak nácvik vedení domácnosti a posilování finanční gramotnosti. Pracovnice se rovněž věnují nácviku a rozvoji komunikace klientů při jednání se školami, úřady, lékaři, exekutory, majiteli bytů aj. Dále s klienty služby nacvičují psaní oficiálních zpráv, žádostí, vyplňování formulářů aj. V případě potřeby zajišťují doprovod při jednání na úřadech, školách atd. Další významnou oblastí, které se pracovnice služby v řadě rodin věnují, je podpora a posilování rodičovských kompetencí, volba výchovných stylů, pomoc při výchovných obtížích a nastavování hranic dětem. Část práce je v některých rodinách zaměřena i na rozvoj dětí skrze výchovné a vzdělávací aktivity jak s dětmi, tak s celou rodinou. Pracovnice se při své práci zaměřují na posilování samostatnosti rodiny, její zplnomocňování ve vztahu ke své situaci, což vnímají jako velmi důležitý prvek Sociálně aktivizačních služeb. V rámci spolupráce mohou rodiny také využívat pomoc dobrovolníků, kteří se individuálně věnují dětem skrze rozvojové aktivity či doučování. Pro klientské rodiny jsou také pravidelně připravovány společné akce a dva preventivně výchovné pobyty pro děti ve věku 6 - 15 let (tzv. letní a zimní tábor).

S rodinou vždy pracuje konkrétní pracovník (tzv. klíčový pracovník), který jí pomáhá řešit obtížné situace, plánuje s rodinou potřebné kroky vedoucí ke zlepšení stavu (skrze Individuální plánování) a poskytuje jí podporu i prostor pro získání potřebných dovedností, samostatnosti a plné zodpovědnosti za svoji situaci i život. Pracovník se pro rodinu stává rovnocenným partnerem, průvodcem, nikoli odborníkem na život klientů, nepřebírá jim jejich kompetence. Díky tomu, že se pracovníci v rodině běžně nestřídají, je zajištěno nejvyšší možné soukromí rodiny. Délka spolupráce se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace. Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany rodičů o zlepšení své situace. Spolupráce s každou rodinou je jedinečná, při poskytování služby respektujeme přání a potřeby rodiny. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit. 

Služba je poskytovaná zdarma.

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.