SUZ MV – Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

« zpět na výpis
Statut:Organizační složka státu
Adresa:Hálkova 171/2, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
Kontaktní osoba:Bc. Věra Sedláčková, DiS.
Adresa:Hálkova 171/2, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:pondělí: 12:00 - 19:00
úterý: realizace terénní práce
středa: 12:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek : 8:00 - 12:00
Tel.:585 204 686, 725 339 389
Fax:585 242 383
Email:icolomouc@suz.cz
WWW:www.integracnicentra.cz
Kapacita služby : 2 , volné: 2
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Sociální poradenství
Návazné služby : Právní oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

V rámci registrované sociální služby nabízíme tyto činnosti: Základní poskytované činnosti vedoucí k dosažení cílů v rámci odborného sociálního poradenství: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Vedle daného realizujeme tyto fakultativní činnosti: právní poradenství, výuka ČJ pro cizince, realizace sociokulturních kurzů, tlumočení, realizace interkulturních aktivit. Veškeré služby jsou poskytovány ZDARMA!

Charakteristika zařízení

Posláním Centra je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky. Dalším posláním je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb. Cílovou skupinou center jsou cizinci z tzv. třetích zemí (země mimo EU) oprávněně pobývající na území České republiky na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR, v řízení o udělení dlouhodobého pobytu, v řízení o udělení trvalého pobytu nebo v řízení o udělení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU. Dále je služba určena osobám, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana. Na výše uvedenou cílovou skupinu jsou naše služby zaměřeny primárně. Sekundárně pracujeme i s občany ČR a občany EU, kteří jsou jejich rodinnými příslušníky, blízkými osobami, přichází jako doprovod, o naše služby se obecně zajímají. S touto cílovou skupinou se také setkáváme i při realizaci dalších činností center – osvětové a přednáškové činnosti, akcích na podporu vzájemného setkávání majority a cizinců aj.

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.