Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Na Vozovce 26, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Simona Dohnalová
Kontaktní osoba:Mgr. Tereza Matoušková
Adresa:Na Vozovce 26, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:nepřetržitě
Tel.:585 427 141, 774 102 019
Fax:585 754 736
Email:ssp@ssp-ol.cz
WWW:www.ssp-ol.cz
Kapacita služby : 10
Cena služby : 3.424,- Kč, jde-li o dítě ve věku od 6 do 15 let; 3.920,- Kč, jde-li o dítě ve věku od 15 do 18 let (částky jsou za kalendářní měsíc)
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby :
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytované služby: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje pomoc a ochranu dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny (v důsledku hospitalizace rodiče, úmrtí apod.) či se dítě ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. dítě tělesně nebo duševně týrané či zneužívané).

Charakteristika uživatele služby: děti od 6 do 18 let v situaci ohrožení základních práv, příznivého vývoje, zdraví nebo života.

Charakteristika zařízení

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti organizace je: Zařízení se zaměřuje na řešení vzájemných vztahů rodičů a dětí, poskytování rad ve věcech výchovy a výživy dětí a odpověď na další otázky týkající se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.