Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Odborná poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Lužická 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Kamila Zábojová
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Měrková
Adresa:Lužická 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po: 8,00 – 12,00 hod., 13,00 - 15,00 hod.
St: 8,00 – 12,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
Tel.:582 777 709, 732 430 321
Fax:
Email:poradna@trendvozickaru.cz
WWW:www.trendvozickaru.cz
Kapacita služby : 7 , volné: 7
Cena služby : poradenství zdarma, půjčovna kompenzačních pomůcek – dle platného ceníku
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociální poradenství
Návazné služby : Zdravotní oblast , Poradenská oblast , Právní oblast , Ekonomická oblast , Vzdělávání a prevence , jiné
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: Spolek Trend vozíčkářů poskytuje služby odborné poradny v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. Součástí poradny je půjčovna kompenzačních pomůcek. Cílem služby sociálního poradenství je umožnit zejména lidem s tělesným postižením (příp. v kombinaci s jiným handicapem), kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, aby se prostřednictvím poskytnutých informací lépe orientovali ve svých nárocích, právech a možnostech další pomoci a tím vyřešili či zlepšili svoji situaci.

Charakteristika uživatele služby: cílovou skupinou poradny jsou osoby s tělesným postižením (příp.omezením) nebo osoby s tělesným postižením v kombinaci s jiným zdravotním handicapem, jejich rodinní příslušníci, dále lidé žijící ve společné domácnosti s těmito osobami a všichni, kteří potřebují získat informace zejména z oblasti problematiky tělesně postižených (tzn. široká veřejnost).

Charakteristika zařízení

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně s pomocí svých osobních asistentů. Organizace poskytuje 3 registrované sociální služby (osobní asistence, sociální rehabilitace, odborné poradenství), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje volnočasové aktivity, věnuje se sociálnímu podnikání v oblasti digitalizace dat, kopírování, tisku, provozu call centra, zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, organizuje sbírku Zasukované tkaničky.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.