Společnost podané ruce o.p.s., Terénní programy v Olomouci

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Michalská 2, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Pavel Novák
Kontaktní osoba:Jakub Lívanský, DiS.
Logo Společnost podané ruce o.p.s., Terénní programy v Olomouci
Adresa:Michalská 2, 77900 Olomouc
Provozní doba:Po, St 9:00 - 17:00
Út 12:00 - 17:00
Čt 9:00 - 17:00
pá 12:00 - 17:00
Tel.:777 363 044
Fax:
Email:street.ol@podaneruce.cz
WWW:www.podaneruce.cz
Kapacita služby : 30 , volné: 30
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Terénní programy
Návazné služby :
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

"Terénní programy v Olomouci“ jsou službou aktivního vyhledávání a kontaktování uživatelů nealkoholových drog. Jedná se o sekundární a terciární prevenci zneužívání návykových látek. Aplikujeme princip nízkoprahového přístupu a usilujeme tudíž o minimalizaci škod a rizik spojených s užíváním nealkoholových drog. Terénní programy Olomouc realizují tři činnosti, kdy primární a dominantní je standartní terénní program pro uživatele drog, doplňkovou činností je moderní způsob sociální práce na tzv. taneční scéně (vyhledávání, kontaktování a poradenství v prostředí zábavy, tj. v prostředí, kde se mladí lidé často poprvé dostávají do kontaktu s návykovými látkami). Další doplňkovou činností jsou besedy na školách, které slouží jako informační kampaň o naší službě, tedy jako kontaktní metoda a zároveň k mapování situace mezi mladými lidmi. Cílem projektu je chránit veřejnost před dopady užívaní drog a motivovat uživatelé drog ke změně rizikového chování.

Charakteristika zařízení

Posláním „Terénních programů v Olomouci“ je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Poslání je naplňováno formou terénní práce v přirozeném prostředí cílové skupiny prostřednictvím poskytovaných služeb. Služby jsou nabízeny osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chování ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů Olomouc“ je hlavně pozitivně působit na změnu rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Služby jsou poskytovány individuálně podle potřeb klientů, respektující jejich životní volbu. „Terénní programy v Olomouci“ působí na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel a v jejich blízkém okolí.

Fotografie

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.