Společnost podané ruce, o.p.s., Program Práce s klienty v konfliktu se zákonem Olomouc

« zpět na výpis
Statut:Občanské sdružení
Adresa:Oplelatova 1, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Pavel Novák
Kontaktní osoba:Mgr. Anastázie Bohanesová
Logo Společnost podané ruce, o.p.s., Program Práce s klienty v konfliktu se zákonem Olomouc
Adresa:Oplelatova 1, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po, Út, Čt, Pá: 9,00 – 17,00 hod.
St: 9,00 – 20,00 hod.
Tel.:775 868 568
Fax:
Email:vezeni.ol@podaneruce.cz
WWW:www.podaneruce.cz
Kapacita služby : 40 , volné: 40
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Sociální poradenství , Krizová pomoc , Služby následné péče
Návazné služby : Pomoc v nouzi , Poradenská oblast , Vzdělávání a prevence , jiné
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Ve vztahu ke společnosti je posláním programu snižování a prevence sociálně patologických jevů a s tím souvisejících nákladů na jejich řešení. Poslání je konkrétně naplňováno poskytováním širokého spektra individuálně cílených, odborných služeb.

Cíle programu:

  • Kontaktování klientů v předrozsudkové fázi, ve vazbě nebo ve výkonu trestu.
  • Zvýšení právního vědomí klientů, informovanosti o službách a osvojení si základních vzorců řešení problémových případů v souvislosti s trestním postihem.
  • Dosažení individuálních kvalitativních změn v životě člověka v souladu s obecně uznávanými hodnotami společnosti.
  • Příprava na propuštění z vězení, která spočívá ve vytvoření odpovídajícího plánu života po propuštění z vězení.
  • Odhalování tzv. skryté populace, vč. jejího začlenění do systému péče o uživatele návykových látek.

Obecné informace

  • Charakteristika poskytovaných služeb: poskytované služby celého programu mají tři fáze, které v podstatě kopírují proces řešení překročení zákona odpovídajícími státními institucemi. První fází (tzv. přesdrozsudkové) jsou služby osobám obviněným ze spáchání přestupku nebo trestného činu, druhou fázi tvoří služby poskytované přímo na vazbě a výkonu trestu a třetí fáze je zaměřena na osoby, které opustily vězení. 
    Jedná se především o sociální práci, informační servis, základní právní poradenství, pomoc v krizových situacích, asistenční službu, doprovod, zprostředkování léčby, podporu v abstinenci, korespondenční kontakt s osobami ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody, skupinové poradenství, vzdělávání odsouzených a personálu věznice.
  • Charakteristika uživatele služby: cílovou skupinou programu jsou zejména uživatelé návykových látek a osoby ohrožené návykovým chováním, kteří se dostali do konfliktu se zákonem a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo jsou z vězení propouštěni. Služby poskytujeme také osobám blízkým (partnerům, rodičům).


Práce s klienty v konfliktu se zákonem – probační a resocializační program

Probační program pracuje s podmínečně propuštěnými, kteří potřebují podpořit a pomoc při návratu do společnosti. Nabízíme pomoc ve všech základních sociálních oblastech (dávky, bydlení, práce, dluhy) a podporujeme v dosahování změn v oblastech rodinných vztahů, volného času a rozvoje osobnosti.

Charakteristika zařízení

Posláním programu práce s klienty v konfliktu se zákonem je pomoc lidem, kteří jsou a nebo mohou být v souvislosti s návykovým chováním vystaveni trestněprávnímu postihu a jeho důsledkům.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.