Společnost podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum v Olomouci

« zpět na výpis
Statut:Občanské sdružení
Adresa:Sokolská 551/48, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Pavel Novák
Kontaktní osoba:Bc. Lucie Řeřichová, DiS.
Adresa:Sokolská 551/48, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po, Út, Čt: 9,00 – 12,00 hod., 13,00 – 17,00 hod.
St: 9,00 – 12,00 hod., 13,00 – 18,00 hod.
Pá: 9,00 - 12,00 hod.
Tel.:kancelář - 778 411 689, vedoucí - 774 991 625
Fax:
Email:kcentrum.ol@podaneruce.cz
WWW:www.podaneruce.cz
Kapacita služby : 20 , volné: 20
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Kontaktní centra
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat na území města Olomouce a jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají. Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu s výhledem abstinence a snaha o jeho znovu zapojení do běžného způsobu života. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek.

Charakteristika poskytovaných služeb: vstupní zhodnocení stavu klienta; výměnný a jiný harm reduction program, včetně nabídky per os kapslí; testování – testy na VHC, VHB, HIV, Syfilis, těhotenské testy; základní zdravotní ošetření včetně odkazů na návaznou lékařskou péči a případný doprovod; informační servis; individuální poradenství; terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu; individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké; telefonické, písemné a internetové poradenství – přímé a anonymní; pomoc v krizi; sociální práce; kontaktní práce; hygienický servis; potravinový servis, ...

Charakteristika uživatele služby: uživatelé nealkoholových drog, experimentátoři, mladiství uživatelé přecházející na rizikové způsoby užívání; rodiče a blízcí uživatelů návykových látek.

Charakteristika zařízení

Ambulantně poskytované služby uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, založené na principu harm reduction (minimalizace negativních dopadů na jedince a společnost, které vznikají v souvislosti s užíváním drog) a nízkoprahovosti. Snažíme se o včasnou intervenci, poradenství a individuální řešení zdravotní a sociální situace u klientů, kteří zatím nejsou plně motivovaní ke změně stávajícího způsobu života. Služby jsou poskytovány zdarma a klienti mohou zůstat v anonymitě.

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.