Společnost Podané ruce, o.p.s., CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Dolní náměstí 2, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Pavel Novák
Kontaktní osoba:Mgr. Lukáš Franc
Logo Společnost Podané ruce, o.p.s., CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji
Adresa:Dolní náměstí 2, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po - Čt: 9:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00
Tel.:773 996 916, 777 916 267
Fax:
Email:terapie.olk@podaneruce.cz
WWW:www.podaneruce.cz, www.gambling.podaneruce.cz
Kapacita služby : 3 , volné: 3
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Sociální poradenství
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: vstupní zhodnocení stavu klienta, individuální a skupinová terapeutická práce, poradenství a informační servis, práce s rodinou, pomoc v krizi, motivační rozhovory a prevence relapsu, sociální práce a dluhové poradenství.

Charakteristika uživatele služby: osoby ohrožené hazardním hraním (gambling), rodiče a blízcí hazardních hráčů a uživatelů návykových látek, uživatelé nealkoholových návykových látek.

 

Charakteristika zařízení

Centrum komplexní péče (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji poskytuje specializované terapeutické, poradenské a sociální služby osobám ohroženým návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství a návykových látek, také jejich rodinám a blízkým osobám.

Posláním Centra komplexní péče (dříve Terapeutického centra) v Olomouckém kraji je pomáhat lidem v tíživé životní situaci a s řešením jejich problémů se závislostním chováním. Snižovat negativní důsledky hazardního hraní a užívání nelegálních nealkoholových drog u osob ohrožených návykovým chováním v Olomouckém kraji.

Neodmyslitelnou součástí naší práce je podpora a motivace uživatelů adiktologických služeb ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplívající z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

 
Tým centra

  • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel.
  • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje.
  • Mgr. Lukáš Franc - vedoucí centra / psycholog
  • Mgr. Veronika Častulíková - zástupce vedoucího/síťování a koordinace aktivit prevence gamblingu.
  • MAppSocSci(Couns) Radmila Bártková - terapeutka
  • Mgr. Lucie Svobodová - psycholožka
  • Denisa Plišťáková, DiS. - odborná poradkyně v sociální oblasti.

Fotografie

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.