P-centrum, spolek, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Rodinné centrum U Mloka

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Laffayetova 47/9, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PhDr. Dagmar Krutilová, MUDr. Jarmila Šmoldasová
Kontaktní osoba:Mgr. Bc. Jiřina Pončová
Logo P-centrum, spolek, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Rodinné centrum U Mloka
Adresa:Laffayetova 47/9, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Čt 8:00 – 18:00 hod.
Pá 9:00 – 12:00 hod.

12:00 - 13:00 bez příjmové služby, objednaní klienti zvoní
Tel.:585 221 983
Fax:585 221 983
Email:rcumloka@p-centrum.cz
WWW:www.p-centrum.cz
Kapacita služby : 4 , volné: 0
Cena služby : bezplatně (na volnou kapacitu se v současné době čeká asi 1 měsíc)
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návazné služby : Pomoc v nouzi , Řešení konfliktů , Poradenská oblast , Právní oblast , Ekonomická oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence , Pedagogická oblast
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti prostřednictvím:

 • Rodičovské skupiny - vzdělávací semináře pro rodiče
 • Podpora vzdělávacích aktivit

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obstarávání osobních záležitostí:

 • Nácvik samostatného docházení dítěte (do/ze školy, na/z volnočasové aktivity atd.)

3. Sociálně terapeutické činnosti:

 • Individuální poradenství – dospělí, děti
 • Poradenství - celá rodina
 • Skupinová sociálně terapeutická aktivita (kluby) pro děti
 • Rodinné mediace

4. Sociálně terapeutické činnosti

 • Case management (např. se souhlasem klienta ho doprovodíme a pomůžeme při jednání např. ve škole)
 • Jednání s institucemi prospěch klienta (jednání pracovníka s institucí bez klienta a s jeho souhlasem)
 • Provázení a podpora při obstarávání osobních a rodinných záležitostí

 

Charakteristika uživatele služby:

Zaměření výchovné a vzdělávací: Rodiny s dětmi ve věku 5 – 15 let s nízkou schopností sebekontroly, s poruchami pozornosti, zvýšeným psychomotorickým neklidem, narušeným sebevědomím, se syndromem ADHD apod. U většiny těchto dětí se projevuje problémové chování a to jak ve vztahu k rodině, tak i ke škole, potažmo k vrstevníkům.

Zaměření na rodinné mediace:  Rodiny s dětmi ve věku 0 - 18 (do 26 let v případě nezaopatřeného dítěte) ve fázi rozchodu nebo rozvodu. 

Charakteristika zařízení

Individuální a skupinová práce s rodiči a jejich dětmi ve věku 5-15 let, které se potýkají s výchovnými, vzdělávacími a sociálními problémy. Podpora rodinám s dětmi ve fázi rozpadu formou rodinných mediací. Vzdělávání pěstounů v uzavřené sebezkušenostní skupině.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.