Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci

Vstupní konference k projektu Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci


1. února 2012

Dne 12.12.2011 pořádal Magistrát města Olomouce ve velké zasedací místnosti na Hynaisově ulici úvodní konferenci k projektu Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci. Celá akce byla pořádána pod záštitou Mgr. Evy Machové, náměstkyně primátora. Na konferenci byl představen nový projekt, který realizuje odbor sociálních věcí MMOl v rámci plánování sociálních služeb v Olomouci.

Cílem projektu je zjistit, co lidé v sociálních službách opravdu chtějí, jak pomoci zlepšit jejich život, zjistit jaké jsou jejich potřeby a hledat ta nejlepší řešení v sociální oblasti, které budou předcházet sociálnímu vyloučení jedinců i skupin. Aby každý, kdo se dostane do nepříznivé sociální situace, ať už díky jakémukoliv postižení nebo se ocitne v nouzi, dostal šanci na odbornou pomoc a zlepšení životních podmínek.

Konference se zúčastnilo přes 80 osob z řad uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí z celého Olomouckého kraje.

Úvodní blok konference otevřela náměstkyně primátora Mgr. Eva Machová, která přivítala všechny účastníky a promluvila o současné situaci v sociálních službách nejen ve městě Olomouci. Poté byly prezentovány aktuální změny v činnostech obcí v sociální oblasti od ledna 2012, tento příspěvek představil vedoucí odboru sociálních věcí MMOl Mgr. Michal Majer.

Samotný projekt byl představen manažerkami projektu Mgr. Monikou Zbožínkovou a Mgr. Petrou Hemžskou, které prezentovaly podrobné informace k cílům, konkrétním aktivitám projektu, celkový harmonogram aktuálního procesu plánování sociálních služeb v Olomouci. Po těchto základních informacích bylo předáno slovo hostům. Mgr. Ladislav Marek z obecně prospěšné společnosti GI projekt Praha přednesl příspěvek na téma Zkušenosti s vyhodnocením a zefektivněním procesů plánování sociálních služeb. Mgr. Michal Mariánek z Magistrátu města Ostravy se podělil o zkušenosti s víceletým financováním sociálních služeb v Ostravě. Celý dopolední blok byl zakončený diskusí.

Odpolední část konference se pak zaměřila na představení nových přístupů, metod v poskytování sociálních služeb, na představení úspěšných projektů, které zkvalitnily sociální služby v Olomouci. Příspěvky byly členěny podle pracovních skupin zaměřených na určitou skupinu uživatelů sociálních služeb. Rozdělení sekcí odpovídalo členění pracovních skupin v procesu plánování sociálních služeb v Olomouci. Všechny příspěvky byly velmi zajímavé a mnoho účastníků projevilo zájem získat elektronický sborník těchto příspěvků.


Fotografie:

© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive