Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci

Uživatelé sociálních služeb získají více informací o poskytovaných službách


21. listopadu 2011

Město Olomouc získalo finanční podporu na rozvoj spolupráce a plánování v sociálních službách. Od září 2011 započala práce na projektu s názvem: „Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci“. Město Olomouc využívá plánování rozvoje sociálních služeb již od roku 2005, podílí se na něm řada odborníků z řad poskytovatelů sociálních služeb, veřejnosti, samotných uživatelů sociálních služeb a zástupců Statutárního města Olomouc.

„Cílem je zjistit, co lidé v sociálních službách opravdu chtějí, jak pomoci zlepšit jejich život, zjistit jaké jsou jejich potřeby a hledat ta nejlepší řešení v sociální oblasti, které budou předcházet sociálnímu vyloučení jedinců i skupin. Aby každý, kdo se dostane do nepříznivé sociální situace, ať už díky jakémukoliv postižení nebo se ocitne v nouzi, dostal šanci na odbornou pomoc a zlepšení životních podmínek,“ říká Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora.

Tento projekt umožní zkvalitnit komunikaci mezi poskytovateli sociálních služeb a zástupci města Olomouc, podpoří lepší zapojení uživatelů sociálních služeb do procesu plánování, tak aby se zapojili nejen uživatelé sociálních služeb, ale i laická veřejnost. Vytvoří veřejný elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb, který zvýší informovanost o sociálních službách v Olomouci. Dále umožní uspořádat veletrh poskytovatelů sociálních služeb, kde se představí poskytovatelé sociálních služeb veřejnosti a bude také nabídnut bohatý kulturní program. „Čeká nás seminář zaměřený na dluhové poradenství a v závěru projektu bychom také rádi vytvořili již třetí plán rozvoje sociálních služeb města Olomouce na období 2013 – 2015,“ říká Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora.

Projekt bude zahájen úvodní konferencí, která proběhne 12. 12. 2011 od 10 hodin. Místo konání: velký zasedací sál budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

Projekt je hrazený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Bude ukončen v únoru 2013. Celková výše uvolněné dotace je 2 703 663,20 Kč.

Podrobné informace o průběhu akce naleznete na webových stránkách procesu plánování sociálních služeb v Olomouci - http://kpss.olomouc.eu, nebo u manažerek projektu Mgr. Moniky Zbožínkové a Mgr. Petry Hemžské, tel. 585 562 109, 602 327 544.


© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive