SVĚTLO VE TMĚ - VÁNOČNÍ KONCERT

7. prosince 2017

Oblastní odbočka SONS Olomouc zve na Vánoční koncert Světlo ve tmě, který se uskuteční v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci, a to ve čtvrtek 28. 12. 2017 od 18:00.

Vystoupí vokálně – instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia. Soubor se zaměřuje na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka, vystupuje převážně v menších kostelech a komorních sálech, kde stará hudba nachází nejvhodnější duchovní dimenzi. Všichni členové se práci v souboru věnují ve svém volném čase. Většina z nich vyučuje na hudebních školách v Praze a jejím blízkém okolí. Soubor vznikl v roce1992 na půdě pražské Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené. Soubor je složen převážně z absolventů této školy. Název souboru byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie. Obdiv k hudebnímu a literárnímu dílu člena jindřichohradecké komunity řádu Tovaryšstva Ježíšova Adama Václava Michny z Otradovic (1600 - 1676) se postupně stal jedním ze stavebních pilířů repertoáru souboru. Vstupenky - přímo na místě koncertu nebo po domluvě v kanceláři odbočky (585 427 750). Členové odbočky, ZTP a ZTP/P 50 Kč, ostatní 100 Kč. Koncert finančně podpořilo Statutární město Olomouc a proběhne pod záštitou primátora Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Budeme rádi, najdete-li si chvilku času a přijdete se s námi potěšit nevšedním hudebním zážitkem. Program koncertu:

Adam Václav Michna z Otradovic - Svatoroční muzika - Druhá adventní - Rorate coeli Jan Trojan Turnovský - (Franusův kancionál) - Všichni věrní křesťané Franusův kancionál (1505) - Andělové, andělové Franusův kancionál - In natali Domino Bedřich Bridel - Zavítej k nám Dítě milé Adam Václav Michna z Otradovic - Svatoroční muzika, - Na nové léto, - O Očišťování blahoslavené Panny Marie

Intermezzo I. masopustní veselí - tanec

Giovanni Gastoldi - Balletti A tre (4 5) - Lo sdegnato, Il tedesco Adam Václav Michna z Otradovic Svatoroční muzika - O slavném vzkříšení Pána Jezu Krista, spasitele a vykupitele našeho - Opět jiná o svatém Jiří - Vítání svatého ducha do srdce G. F. Haendel Allegro II. Věta - sonáta C dur Giovanni Piereluigi da Palestrina - text sv. Bernard z Clairvaux (1090 – 1153) - Jezu! Rex admirabilis hudba anonym, text Wojciech Basaeus z Szczebrzeszyna (16. století) - Nowe lato

TĚŠÍME SE NA VÁS

Všem přejeme krásné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok. Pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka Olomouc


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive