Klíč - centrum sociálních služeb, Týdenní stacionář Petrklíč

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Kontaktní osoba:Mgr. Natália Čačková
Logo Klíč - centrum sociálních služeb, Týdenní stacionář Petrklíč
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po 6.30 hod. – Pá 17.00 hod.
Tel.:585 425 921
Fax:
Email:petrklic@klic-css.cz
WWW:www.klic-css.cz
Kapacita služby : 6
Cena služby : ubytování v jednolůžkovém pokoji: 305 Kč/den, ubytování v dvou a třílůžkovém pokoji: 285 Kč/ den; strava v rozsahu 3 hlavních jídel 255 Kč/den, poskytované služby – 75% příspěvku na péči
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Týdenní stacionáře
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Posláním TS Petrklíč je prostřednictvím individuálně poskytované sociální služby zajistit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra podporu a pomoc ve zvládání života a nalézání možností seberealizace.

Obsahem služby TS Petrklíč je: poskytování přechodného ubytování v pracovních dnech (zpravidla od pondělí do pátku), poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

Služba je určena pro:

osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:

 • kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
 • s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

Poskytovatel služby TS Petrklíč může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tj.:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V závislosti na primárním postižení klienta je služba poskytována v těchto skupinách:

Skupina A

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až těžkého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 4.

Skupina B

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až hlubokého stupně a poruchou autistického spektra, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 1.

Skupina C

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 1.

Charakteristika zařízení

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.