Klíč - centrum sociálních služeb, p. o., Podpora samostatného bydlení Šance

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Chválkovická 13, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Kontaktní osoba:Iva Kurfürstová
Logo Klíč - centrum sociálních služeb, p. o., Podpora samostatného bydlení Šance
Adresa:Chválkovická 13, 77900 Olomouc
Provozní doba:Po – Pá: 7.00 - 22.00
Tel.:585 313 457
Fax:
Email:domov@klic-css.cz
WWW:www.klic-css.cz
Kapacita služby : 7 , volné: 1
Cena služby : sjednané služby (úkony dle vyhlášky 505/2006 Sb.): úkony § 9, odst (1) a) - e) 115,- Kč/hod.
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Podpora samostatného bydlení
Návazné služby :
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Posláním služby PSB Šance je prostřednictvím individuálně poskytované terénní* sociální služby umožnit dospělým lidem s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením využívat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci včetně samostatného bydlení.

Místo poskytování sociální služby:

Služba je poskytována v domácnosti klienta na území města Olomouce v pracovních dnech v době od 7:00 do 22:00 hodin.

*Zaměstnanec služby dochází do domácnosti klienta, služba neposkytuje ubytování.

Obsahem služby je: 

pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

Okruh osob, pro které je služba PSB Šance určena:

osoby ve věku od 18 (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu lehkého až středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, žijící v domácnosti (bytě či domě) na území města Olomouce, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osoby se sluchovým postižením musí být schopné efektivní komunikace prostřednictvím znakového jazyka či alternativní formy dorozumívání.

Charakteristika zařízení

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.