Klíč - centrum sociálních služeb, Chráněné bydlení Domov

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Chválkovická 13, 77200 Olomouc
Statut. zástupce:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Kontaktní osoba:Iva Kurfürstová
Logo Klíč - centrum sociálních služeb, Chráněné bydlení Domov
Adresa:Chválkovická 13, 77200 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:nepřetržitý provoz
Tel.:585 313 457
Fax:
Email:domov@klic-css.cz
WWW:www.klic-css.cz
Kapacita služby : 16 , volné: 0
Cena služby : zajištění celodenní stravy (3 hlavní jídla) 255,- Kč/den nebo pomoc s přípravou stravy 16,- Kč/úkon, ubytování 200,- Kč/den (dvoulůžková bytová jednotka), 220,- Kč/den (jednolůžková bytová jednotka), poskytnutá podpora - úkony dle §17, odst (1), písm. c) - h) vyhl. 505/2006 Sb. dle činnosti 90,- Kč/hodinu nebo 120,- Kč/hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Chráněné bydlení
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Posláním CHB Domov je prostřednictvím individuálně poskytované pobytové sociální služby umožnit lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci.

Obsahem služby je poskytování trvalého ubytování, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

Služba je určena pro:

osoby ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení lehkého až středního stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:

  • kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
  • s  nekompenzovanou epilepsií (GM).

Charakteristika zařízení

Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.