Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

« zpět na výpis
Statut:Ostatní - v názvu
Adresa:Žižkovo náměstí 5, 77140 Olomouc
Statut. zástupce:prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor UP
Kontaktní osoba:Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
Adresa:Žižkovo náměstí 5, 77140 Olomouc
Provozní doba:Po- Pá: během akademického roku (po předchozí domluvě)
Tel.:585 635 323
Fax:
Email:lucia.pastierikova@upol.cz
WWW:http://www.cps.upol.cz
Kapacita služby : 0 , volné: 0
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Nejde o registrovanou sociální službu
Návazné služby : Poradenská oblast
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: komplexní a vysoce kvalitní poradenský, technický, konzultační, intervenční servis studentům UP se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, uchazečům o studium na UP se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, pracovníkům UP. Charakteristika uživatele služby: zrakově, sluchově, tělesně a kombinovaně postižení, osoby s narušenou komunikační schopností, osoby se specifickými poruchami učení.

  • osobní asistence (tlumočení do znakového jazyka či znakované češtiny, orální tlumočení, asistence při zajišťování mobility studentům s poruchou mobility…);
  • adaptace studijních materiálů (skenování, převod černotisku do Braillova písma, přepis zvukových záznamů přednášek a seminářů, zvětšování textů…);
  • konzultační činnost (konzultace se studenty se specifickými potřebami, konzultace s tzv. intaktními studenty, konzultace s vysokoškolskými pedagogy a ostatními pracovníky UP v Olomouci, konzultace s rodinou uchazeče o studium, řešení aktuálních problémových studijních záležitostí studentů, psychologické poradenství, konzultace legislativních podmínek);
  • metodická pomoc, diagnostika a diferenciální diagnostika (pomoc při zpracování individuálních studijních plánů, metodická pomoc při zpracování adaptovaných studijních textů a koncepce výuky);
  • materiální a technické zabezpečení (zapůjčení speciálních technických pomůcek studentům a vyučujícím);
  • školící činnost (organizace odborných setkání, pracovních seminářů, proškolování osobních asistentů z řad studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků UP v Olomouci)

Charakteristika zařízení

Komplexní a vysoce kvalitní poradenský, technický, konzultační, intervenční servis studentům UP se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, uchazečům o studium na UP se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, pracovníkům UP.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.