TyfloCentrum Olomouc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:I. P. Pavlova 184/69, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Petr Zavadil
Kontaktní osoba:Mgr. Miroslava Chrastinová
Logo TyfloCentrum Olomouc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Adresa:I. P. Pavlova 184/69, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po - Pá 8:00-15:30
Tel.:585 415 042
Fax:
Email:chrastinova@tyflocentrum-ol.cz
WWW:www.tyflocentrum-ol.cz
Kapacita služby : 15 , volné: 0
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Návazné služby :
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Posláním sociálně aktivizační služby je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.

Cíle:

Prostřednictvím vzdělávacích programů vybavíme uživatele informacemi, znalostmi a dovednostmi, které povedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplným využitím volného času podporujeme proces seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách.

Poskytnutím podpory umožníme uplatnění práv a řešení běžných záležitostí uživatelů.

Jak danou službu realizujeme:

 • vyučujeme speciální programy, které zpřístupňují práci s PC
 • pořádáme vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity
 • uskutečňujeme vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci

Aktivity, které nabízíme:

 • vzdělávací kurzy (kurzy ovládání náročné elektronické kompenzační pomůcky‑přípravné, základní, nástavbové kurzy nebo kurzy v rámci evropských projektů)
 • dovednostní soutěže
 • klubová činnost (knižní klub, filmový klub, přednášky na různá témata)
 • výlety, exkurze, zájezdy
 • víkendový pobyt
 • návštěva kulturních akcí
 • rekondiční pobyt
 • socioterapeutické kurzy
 • sportovní aktivity (turistika, tandemy, střelba, showdown, vodní sporty)
 • tvořivé, výtvarné dílny

Charakteristika zařízení

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc poskytuje nevidomým, slabozrakým občanům sociální služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob.

Setkávají se zde lidé starší 15 let s různou úrovní akceptace svého postižení i zvládání jednotlivých dovedností. To umožňuje, aby se vzájemně motivovali k překonávání důsledků svého postižení i k vyrovnání se se svým zdravotním stavem, resp. úrovní svých možností a schopností.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.