Maltézská pomoc - Dobrovolnické programy pro děti, mládež a podporu rodiny

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Michal Umlauf (vedoucí centra)
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Jeklová
Logo Maltézská pomoc - Dobrovolnické programy pro děti, mládež a podporu rodiny
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Kontaktní dny: PO, ST 9–17 hod.
Tel.:731626113
Fax:
Email:rodiny-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:www.maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 100 , volné: 0
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návazné služby : Mateřská centra , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence , Pedagogická oblast , jiné
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Hlavním cílem dobrovolnických programů zaměřených na děti, mládež a podporu rodin je podpora a psychosociální rozvoj dětí, případně i jejich rodičů, pomoc při jejich aktivizaci a získání či upevnění dalších dovedností. Dobrovolníci se pravidelně setkávají s konkrétními dětmi (většinou na 2 hodiny týdně), kterým se dlouhodobě věnují a navazují s nimi bezpečný a obohacující přátelský vztah, skrze který mohou děti lépe poznat své silné stránky, vlastní hodnotu i získat inspiraci pro rozmanité trávení volného času. Dobrovolníci docházejí do potřebných rodin, s nimiž pracují sociální pracovnice služeb pro rodiny s dětmi, nebo mohou docházet za dětmi v ústavní výchově, konkrétně do Centra Ostrůvek v Olomouci (dc-ostruvek.cz/) a Dětského domova Šance Olomouc (sanceolomouc.cz).

Dobrovolníkům se aktivně věnují koordinátorky dobrovolníků, které o ně pečují v průběhu celého dobrovolnického procesu (přijetí dobrovolníka, výkon dobrovolnické činnosti i její ukončení). Dobrovolníky připravují na činnost v jednotlivých rodinách, reflektují s nimi návštěvy dětí, podporují je v náročných situacích i jejich profesním růstu. Podílejí se také na jejich vzdělávání.

Pomoc napříč generacemi

Dobrovolníkem jsou osoby starší 50 let, které mají chuť setkávat se s dítětem a trávit s ním volný čas. Klientem je pak dítě, které nemá možnost setkávat se s vlastními prarodiči a rodina má zájem o tzv. náhradního prarodiče. Dobrovolník se s dítětem setkává zpravidla jednou týdně cca 2 hodiny a společně se věnují volnočasovým aktivitám, které oběma vyhovují. Může se jednat o hraní her, hlídání, doučování či doprovod menšího dítěte ze školy, na kroužky apod.

Charakteristika zařízení

Dobrovolnictví v rodinách

Smyslem dobrovolnictví v rodinách je rozvíjet děti při pravidelném setkávání s dobrovolníkem. Náplň dobrovolnické služby je závislá na možnostech rodiny, dobrovolníka a potřebách rodiny. Dobrovolník může pomoci s trávením volného času, doučováním, doprovázením do kroužků apod. Aktivity by měly podporovat co nejlepší vývoj a rozvoj dítěte, a vést k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Dobrovolnický program doplňuje služby pro rodiny s dětmi (Doprovázení pěstounských rodin, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), který mají klienti možnost využít. Program je řízen koordinátory, kteří jsou zároveň i klíčovými pracovníky v rodinách.

Dobrovolnictví v Dětském centru Ostrůvek

Dobrovolnictví v dětském centru Ostrůvek se odehrává ve dvou rovinách. První rovinou je individuální činnost s konkrétním dítětem. Dobrovolník se stává tetou popř. strýcem pro jedno dítě, které pravidelně (ideálně každý týden) navštěvuje, tráví s ním 1–2 hodiny času a pomáhá s jeho osobnostním rozvojem. Mezi dobrovolníkem a dítětem vzniká velice důležitá, bezpečná, citová vazba, která má významný vliv na vývoj dítěte. Druhá rovina dobrovolnictví v tomto programu spočívá ve zprostředkování kontaktu dětí s okolním světem. Dobrovolníci společně s personálem zařízení doprovází skupiny dětí na rozmanité akce (divadlo, živý Betlém, dětské dny aj.), čímž dětem zprostředkovávají nevšední zážitky, pěkné vzpomínky i kontakt s dalšími lidmi.

Projekt 3G Pomoc napříč generacemi

Pomoc napříč generacemi je dobrovolnický program zapojený do SAS-R, který spojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, které nemají možnost mezigeneračního soužití. Program byl otevřen 1. března 2018. Cílem programu je vytvoření pozitivního dlouhodobého vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi. 

 

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.