Maltézská pomoc - Osobní asistence

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Michal Umlauf (vedoucí centra)
Kontaktní osoba:Mgr. Daniela Gajdošíková
Logo Maltézská pomoc - Osobní asistence
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Služba osobní asistence od 24/7. Kontaktní čas zájemců o službu mezi 8.–16. hod. PO-PÁ.
Tel.:731 619 694
Fax:
Email:asistence-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:www.maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 60 , volné: 0
Cena služby : 130,-Kč/hod.
Bezbariérovost zařízení :ano , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Sociální poradenství , Osobní asistence
Návazné služby : Zdravotní oblast , Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Osobní asistenci upravuje § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,který tuto službu řadí mezi služby terénní. Službu zajišťují profesionálně vyškolení pracovníci, osobní asistenti. Služba se poskytuje bez časového omezení, probíhá v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, ke kterým potřebujete pomoc jiné fyzické osoby. 

 

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

  • pomoc při osobní hygieně,

  • pomoc při zajištění stravy,      

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Charakteristika zařízení

Poslání služby Osobní asistence Maltézské pomoci

Posláním služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností, jimiž jsou senioři, děti a osoby s postižením, setrvat v jejich přirozeném prostředí, a pomoci jim s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. 

Cíle služby

  • Umožnit klientovi služby žít v přirozeném domácím prostředí.

  • Pomoc při zajištění běžných každodenních činností, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránila snížená soběstačnost nebo vysoký věk.

  • Podpořit rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností klienta.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Osobní asistence je určena dětem  a osobám s postižením, seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věková kategorie klientů: 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Komu je služba určena

Senioři

Osoby s tělesným postižením

Osoby s mentálním postižením 

Osoby s kombinovaným postižením (smyslové postižení, PAS)

Osoby s chronickým onemocněním

 

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.