Tyfloservis, o.p.s.

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:I. P. Pavlova 69 (v tzv. areálu Jalta, budova vlevo), 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PhDr. Josef Cerha
Kontaktní osoba:Mgr. Veronika Haiclová
Logo Tyfloservis, o.p.s.
Adresa:I. P. Pavlova 69 (v tzv. areálu Jalta, budova vlevo), 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Návštěvní den po objednání:
čtvrtek: 8,30 – 12,00 hod., 13,00 – 17,30 hod.
Po dohodě je možno i jindy.
Tel.:585 428 111
Fax:
Email:olomouc@tyfloservis.cz
WWW:www.tyfloservis.cz
Kapacita služby : 3
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociální rehabilitace
Návazné služby : jiné
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Poskytované služby:

 • KURZ SEBEOBSLUHY (vaření, úklid, péče o domácnost, péče o oděvy, osobní hygiena, péče o děti a další členy domácnosti, obsluha domácích spotřebičů, nácvik používání speciálních kompenzačních pomůcek apod.);
 • KURZ PROSTOROVÉ ORIENTACE A SAMOSTATNÉHO POHYBU, vč. nácviku využívání dopravních prostředků;
 • KURZ ČTENÍ A PSANÍ BRAILLOVA BODOVÉHO PÍSMA;
 • KURZ PSANÍ NA PSACÍM STROJI A KLÁVESNICI POČÍTAČE; NÁCVIK VLASTNORUČNÍHO PODPISU;
 • NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ (např. chování v různých společenských situacích apod.);
 • SEZNÁMENÍ S NABÍDKOU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK, JEJICH ODZKOUŠENÍ A PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O MOŽNOSTECH JEJICH ZÍSKÁNÍ;
 • PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O DALŠÍCH NÁVAZNÝCH SLUŽBÁCH A JEJICH ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Doplňující služby:

 • VÝBĚR VHODNÝCH OPTICKÝCH POMŮCEK NA ČTENÍ A NA DÁLKU (doporučování a nácvik jejich správného používání);
 • VÝBĚR VHODNÝCH KAMEROVÝCH LUP (doporučování a nácvik jejich správného používání);
 • REHABILITACE ZRAKU (kurz efektivního využívání zbývajícího zraku);
 • ROZVOJ KOMPENZAČNÍCH SMYSLŮ;
 • PORADENSTVÍ V OBLASTI ÚPRAV PROSTŘEDÍ (vhodné osvětlení, kontrasty, bezbariérovost apod.);
 • OSVĚTOVÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Charakteristika zařízení

Tyfloservis, o.p.s. zajišťuje sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých osob. Cílem jeho činnosti je podpora integrace osob se zrakovým postižením do společnosti, zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti. Za tímto účelem poskytuje poradenství, kurzy speciálních dovedností a nácvik obsluhy speciálních kompenzačních pomůcek. Poskytuje poradenství i osobám jim blízkým, věnuje se osvětové a přednáškové činnosti. Zrakovým postižením se rozumí takový rozsah poškození zraku, který jedince omezuje v běžném životě (pociťuje informační bariéry, omezení samostatného bezpečného pohybu, obtíže při běžných denních činnostech apod.).

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.