Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Střední novosadská 52/356, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Tomáš Vyskočil
Kontaktní osoba:Mgr. Tomáš Vyskočil
Logo Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
Adresa:Střední novosadská 52/356, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Pá: 7,00 – 19,00 hod.
Tel.:585 222 921, 777 234 035
Fax:
Email:olomouc@ranapece.cz
WWW:www.ranapece.cz
Kapacita služby : 90
Cena služby : bezplatně
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Raná péče
Návazné služby : Poradenská oblast
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

KONKRÉTNÍ SLUŽBA REALIZOVANÁ STŘEDISKEM RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC :

 1. realizace individuálního plánu podpory rodiny klientů:

 • aktivizace a informování rodičů (konzultace v domácím prostředí, zasílání informací,vytváření podmínek pro setkání rodin, semináře pro rodiče)
 • doprovázení ( do zdravotnických zařízení, na úřady ..)
 • poradenství (sociálně-právní, psychologické, výchovné…)
 • instruktáž rodičů v oblasti rozvíjení schopností dítěte
 • podpora svépomoci
 • půjčovna literatury a speciálních pomůcek
 • pomoc při řešení obtížné životní situace v rodině
 • krizová intervence.

 2. realizace individuálního plánu podpory vývoje dítěte klientské rodiny:

 • stimulace zraku a zrakový trénink
 • podpora psychomotorického vývoje
 • podpora pohybového vývoje
 • podpora smyslové integrace
 • podpora komunikace
 • podpora sociálních dovedností a dalších kompenzačních mechanismů.

 3. sociální práce a organizování služeb ve Středisku i v terénu

 • zajišťování provozu a zázemí terénních i ambulantních služeb
 • telefonická a písemná intervence
 • kontakt se spolupracujícími službami, zdravotnickými zařízeními,místní samosprávou.

 4. konzultace, vzdělávání a poradenství pro zařízení, v nichž jsou umístěny děti s postižením naší cílové skupiny (ústavní zařízení, stacionáře, dětská centra…)

 5. pomoc při integraci dětí z klientských rodin v předškolních zařízení

 6. osvěta nejširší veřejnosti a spolupráce s odbornou veřejností

- publikační a přednášková činnost (univerzity, sociální a pedagogické školy, odborné lékařské společnosti…).

Charakteristika zařízení

Poskytování služby raná péče pro rodiny v Olomouckém kraji a části Zlínského a Pardubického kraje.

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.