SPOLU Olomouc, z.ú. - Sociálně aktivizační služba

« zpět na výpis
Statut:Ústav
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Jana Ochotová
Kontaktní osoba:Bc. Vendula Solovská
Logo SPOLU Olomouc, z.ú. - Sociálně aktivizační služba
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Přítomnost pracovníků služby v kanceláři:
PO - ČT 9:00-12:00; 13:00 - 15:00
Pá 9:00 - 12:00

Doba poskytování ambulantní/terénní služby:
Po - Pá 8:30 - 18:00

Doba poskytování terénní služby formou výjezdů je přizpůsobena délce konkrétního progra
Tel.:585 237 194
Fax:
Email:sas@spoluolomouc.cz
WWW:www.spoluolomouc.cz
Kapacita služby : 8 , volné: 2
Cena služby : Základní činnosti služby jsou poskytovány zdarma.
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Návazné služby : Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb:

Sociálně aktivizační služba rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Vše je realizováno prostřednictvím těchto programů:

Pravidelné skupinové programy uživatel pravidelně navštěvuje skupinový program, který odpovídá jeho potřebám a cílům stanoveným v rámci individuálního plánování. Program je časově ohraničen a naplňování cílů může být podpořeno využíváním individální služby. Například když uživatel potřebuje získat zkušenosti s tím, jaká jsou společenská pravidla v různých prostředích a situacích, do kterých se ve svém běžném dnu dostává, může si v rámci pravidelné skupinové práce zažít modelové situace v bezpečném prostředí a individálně s podporou asistenta tyto zkušenosti uplatnit na veřejnosti.

Individuální služba – je určena těm uživatelům, kteří potřebují při naplňování konkrétního cíle individuální podporu asistenta. Může to být např. z toho důvodu, že se uživatel nedokáže soustředit ve skupině, má stanoveny takové specifické individální cíle, které nelze realizovat ve skupině (týkají se domácího prostředí, okolí domova, vztahů s konkrétními lidmi, hledání konkrétní příležitosti k trávení volného času apod.) nebo potřebuje plnou pozornost asistenta. Podpora asistenta je předem časově ohraničena a ve stanoveném termínu dochází k revizi cíle. 

Jednodenní programy – jedná se o jednorázové programy s konkrétním cílem, např. workshop s cílem rozvinout u uživatele schopnosti uvědomit si sebe sama, svá přání a potřeby, celodenní výjezd za účelem poznání nového místa vhodného k trávení volného času a rozvoji dovednosti samostatně cestovat apod.

Pobytové programy – uživatel prostřednictvím několikadenní práce ve skupině mimo domácí prostředí a s individuální podporou asistenta udržuje a rozvíjí své znalosti a dovednosti potřebné samostatnému životu a ke snižování závislosti na druhé osobě.

Doplňující služby: Osobní asistence, Sociální rehabilitace, Odlehčovací služba

Charakteristika zařízení

Poslání služby

Sociálně aktivizační služba rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporují rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Cíle služby

Uživatel služby:

  • lépe se orientuje ve svých přáních a možnostech,
  • navazuje, rozvíjí nebo udržuje vztahy se svým okolím,
  • využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb,
  • posiluje vlastní užitečnost (hledáním svého místa ve společnosti),
  • zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých možností a schopností
  • zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení v rodině a ve společnosti
  • udržuje nebo rozvíjí i své další stávající dovednosti potřebné ke snižování závislosti na druhé osobě

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.