SPOLU Olomouc, z.s. - Aktivizační a rozvojové programy

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová
Kontaktní osoba:Bc. Vendula Solovská
Logo SPOLU Olomouc, z.s. - Aktivizační a rozvojové programy
Adresa:Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc
Provozní doba:Doba sjednání služby:
Po - čt 8:00-12:00; 13:00 - 16:00
Pá 8:00 - 13:00

Doba poskytování ambulantní/terénní služby:
Po - Pá 8:30 - 18:00

Doba poskytování teréní služby formou výjezdů je přizpůsobena délce konkrétního programu.
Tel.:585 237 194
Fax:
Email:arp@spoluolomouc.cz
WWW:www.spoluolomouc.cz
Kapacita služby : 8 , volné: 0
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ne , bezbariérové mimo zařízení
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Návazné služby : Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb:

Služba Aktivizační a rozvojové programy rozšiřuje příležitosti pro začlenění do společnosti a podporuje rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Vše je realizováno prostřednictvím těchto programů:

Pravidelné skupinové programy uživatel pravidelně dochází do vybraného programu a formou skupinové práce s možností individuální podpory rozvíjí a upevňuje své sociální dovednosti a znalosti, které mu zvýší šanci osamostatnit se a začlenit do společnosti.

Příklad pravidelných skupinových programů: Divadlem SPOLUpracujeme, Pohybový program, Plavecký program, Cestováním k seberozvoji a osamostatnění, Kurz ASU (aktivní sociální učení).

Individuální program  – je určen uživatelům, pro které je obtížná aktivizace a rozvoj formou skupinové práce. Jedná se o individuální podporu asistenta uživateli při naplňování konkrétního rozvojového cíle, který si uživatel určil. Jedná se například o nácvik sebeobsluhy, dovednosti trivia, procvičování jemné/hrubé motoriky, komunikace – uplatňování a zafixování stávajících dorozumívacích prostředků nebo jinou aktivizaci uživatele.

Příklad individuálního programu: nácvik chůze do schodů, bezpečného pohybu ve městě, …

Jednodenní programy – uživatel volí pro svůj rozvoj a aktivizaci z nabídky SPOLU Olomouc kratší jednorázové programy, které svou formou a obsahem nejlépe vyhovují naplnění jeho cíle.

Příklad jednodenního programu: celodenní poznávací výjezd, večerní kulturní program, odpolední sportovní program, …

Pobytové programy – uživatel prostřednictvím vícedenní intenzivní sociální práce ve skupině a s individuální podporou udržuje a rozvíjí své znalosti a dovednosti potřebné k běžnému životu, zejména ke snižování závislosti na druhé osobě.

Příklad pobytových programů: týdenní pobyt v rekreačním středisku, penzionu s doprovodnými sportovními n. kulturními aktivitami.

Doplňující služby: Osobní asistence, Sociální rehabilitace

Charakteristika zařízení

Poslání služby

Aktivizační a rozvojové programy rozšiřují příležitosti pro začlenění do společnosti a podporují rozvoj nebo udržení konkrétních schopností a dovedností lidí s mentálním postižením v Olomouckém kraji, které vycházejí z jejich potřeb a zájmů.

Cíle služby

Uživatel služby Aktivizační a rozvojové programy:

  • lépe se orientuje ve svých přáních a možnostech,
  • navazuje, rozvíjí nebo udržuje vztahy se svým okolím,
  • využívá volný čas podle svých zájmů a potřeb,
  • posiluje vlastní užitečnost (hledáním svého místa ve společnosti),
  • zvyšuje svoji zodpovědnost a osamostatňuje se v rámci svých možností a schopností, zlepšuje nebo udržuje schopnost sebeprosazení v rodině a ve společnosti
  • udržuje nebo rozvíjí i své další stávající dovednosti potřebné ke snižování závislosti na druhé osobě

© 2018 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.