Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, služba Osobní asistence

« zpět na výpis
Statut:Spolek
Adresa:Lužická 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Bc. Kamila Zábojová
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Měrková
Adresa:Lužická 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Úřední hodiny soc. pracovníků v kanceláři:
Po: 8,00 -12,00 hod., 13,00 -17,00 hod.
st: 9,00 -12,00 hod., 13,00 -17,00 hod.
terénní osobní asistence: dle potřeb uživatelů 7 dní v týdnu
Tel.:582 777 707, 734 236 589
Fax:
Email:asistence@trendvozickaru.cz
WWW:www.trendvozickaru.cz
Kapacita služby : 50 , volné: 10
Cena služby : 130,- za hodinu osobní asistence v pracovní dny; svátky,víkendy a v době od 22h do 6h za 135 Kč/h
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Osobní asistence
Návazné služby : Poradenská oblast , Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Posláním sociální služby osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je umožnit lidem se zdravotním postižením (s tělesným handicapem, případně v kombinaci s jiným postižením) žít běžným způsobem života a využívat možností jako ostatní členové společnosti. Dále jim napomáhat v uvědomění si a uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu a směřování svého života. Uživatel si je dle svých individuálních schopností a možností schopný s pomocí osobního asistenta zajistit své životní potřeby (obstará si osobní hygienu, domácnost, orientuje se doma i venku, zvládne si vyřídit běžné záležitosti, zapojí se do společenských akcí apod.). Služby poskytujeme lidem s tělesným postižením (příp. s kombinov. postižením) starší 7 let, které si nejsou schopny zajistit své potřeby bez pomoci druhé osoby. Služby neposkytujeme lidem s těžkým mentálním postižením, lidem s duševním onemocněním vyžadujícím akutní psychiatrickou péči, neslyšícím nebo hluchoslepým, lidem s agresivním chováním a a  lidem závislým na drogách či jiných omamných látkách, osobám závislým na alkoholu či nadměrně a opakovaně alkohol konzumujícím.

Charakteristika zařízení

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně s pomocí svých osobních asistentů. Organizace poskytuje 3 registrované sociální služby (osobní asistence, sociální rehabilitace, odborné poradenství), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje volnočasové aktivity, věnuje se sociálnímu podnikání v oblasti digitalizace dat, kopírování, tisku, provozu call centra, zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, organizuje sbírku Zasukované tkaničky.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.