Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s., okresní organizace SPMP ČR Olomouc

« zpět na výpis
Statut:Občanské sdružení
Adresa:Jungmannova 12, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Mgr. Rostislav Libíček
Kontaktní osoba:Mgr. Rostislav Libíček
Adresa:Jungmannova 12, 77900 Olomouc
Provozní doba:Po, St: 9,00 – 12,00 hod., 13,00 – 17,00 hod.
Tel.:736 648 761
Fax:
Email:spmpol@gmail.com
WWW:www.spmp-olomouc.cz
Kapacita služby : 0 , volné: 0
Cena služby : bezplatně, pouze rehabilitační pobyty částečně hrazeny
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Nejde o registrovanou sociální službu
Návazné služby : Poradenská oblast , Volnočasové aktivity
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb:

  • poskytnutí informací, které napomohou k řešení nepříznivé sociální situace
  • poskytnutí informací o sociálních službách podle individuálních potřeb a o jiných formách pomoci (např. dávkách pomoci v hmotné nouzi a sociální péče, asistenci při zpracování žádostí, při jednání na úřadech apod.)
  • zprostředkování pomoci odborníka v okolí bydliště žadatele
  • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby s postižením (zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • podporu při zapojení do různých aktivit a činností vedoucí k začlenění do společnosti
  • sociálně terapeutické činnosti
  • podporu členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou

Toto poradenství je určeno pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinné příslušníky, přátele a další zájemce z celé ČR a je poskytováno bezplatně. 
Další poskytované služby SPMP Olomouc:

  • Služby sociální rehabilitace: rehabilitační a rekondiční pobyty, klubová setkání a další aktivity zaměřené na setkávání a integraci osob s mentálním postižením do společnosti.

Charakteristika uživatele služby: osoby s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny.

Charakteristika zařízení

SPMP ČR je dobrovolnou, nezávislou, demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně lidí postižených více vadami a jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení lidí s mentálním postižením a provádět osvětovou činnost ve veřejnosti.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.