Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Pečovatelská služba

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Zikova 618/14, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PhDr. Karla Boháčková
Kontaktní osoba:Mgr. Jan Luska
Logo Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Pečovatelská služba
Adresa:Zikova 618/14, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Ne: 7,00 – 20,00 hod.
Tel.:585 757 084, 725 037 207
Fax:585 757 066
Email:vedouciPS@sluzbyproseniory.cz
WWW:www.sluzbyproseniory.cz
Kapacita služby :
Cena služby : dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Úhrada za fakultativní služby je vyžadována na základě provedené kalkulace na jednotlivé úkony. Výše úhrad je uvedena v platném sazebníku dostupném na webových stránkách organizace - www.sluzbyproseniory.cz
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Pečovatelská služba
Návazné služby :
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Služby poskytujeme v souladu s posláním a cíli organizace. Jedná se o tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; pomoc při zajištění chodu domácnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. K základním činnostem lze využívat i činností fakultativních, mezi které se řadí: doprovod uživatele mimo doprovod v rámci základní činnosti; dohled; půjčovna kompenzačních pomůcek.

Kapacita poskytované služby je denní kapacita 160 uživatelů.

Maximální denní kapacita osob pro pracovní dny činí 160 osob. V nepracovní dny činí maximální denní kapacita 36 osob. Maximální denní počet hodin strávených přímou péčí v pracovní dny činí celkem 210 hodin. Maximální denní počet hodin strávených přímou péčí v nepracovní dny činí celkem 30 hodin. Jestliže bude dosaženo maximální denní kapacity osob nebo maximálního počtu hodin, poskytovatel má právo odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Charakteristika zařízení

Pečovatelská služba poskytuje terénní službu v domácnostech uživatelů. Pronajaté prostory na vybraných domech s pečovatelskou službou jsou většinou bezbariérové. V případech, kdy tomu tak není je možno využít schodolezu, nebo doprovodu našich zaměstnanců.

Charakteristika uživatele služby:

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Pečovatelská služba působí na území města Olomouce. Kromě města Olomouce zajišťujeme pečovatelskou službu v těchto obcích: Horka nad Moravou; Hněvotín; Hlubočky; Křelov; Velký Týnec.

Cílovou skupinou jsou uživatelé pečovatelské služby jsou osoby od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení  nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

 

 

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.