Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Chráněné bydlení

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Zikova 618/14, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PhDr. Karla Boháčková
Kontaktní osoba:Mgr. Ivana Došlíková
Logo Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Chráněné bydlení
Adresa:Zikova 618/14, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Služby, kromě ubytování, které je poskytováno nepřetržitě, jsou poskytovány denně od 7,00 do 19,30 hod.
Tel.:585 757 073
Fax:585 757 066
Email:vedouciCHB@sluzbyproseniory.cz
WWW:http: www.sluzbyproseniory.cz
Kapacita služby : 77 , volné: 0
Cena služby : Ubytování: 280,- Kč/den jednotlivec, 220,- Kč/den každý z dvojice
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Chráněné bydlení
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

Charakteristika poskytovaných služeb: 

Základními poskytovanými službami jsou ubytování, stravování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při oosobní hygieně a fakultativní služba doprava uživatele vozidlem organizace.

Charakteristika uživatelů služby: 

Dospělé osoby od 50 let věku s chronickým onemocněním, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a jsou schopny alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti.

 

 

Charakteristika zařízení

Poskytování pobytové sociální služby v samostatných obytných jednotkách.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.